Integrovaný systém managementu

Hlavní stránka / Certifikace

Hlavní prioritou AŽD Praha je splnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků prostřednictvím kvality výrobků a služeb, které jim poskytuje. Nedílnou součástí řízení společnosti je integrovaný systém managementu, který zajišťuje splnění strategických záměrů v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto záměry jsou vyhlášeny v dokumentu Politika integrovaného systému managementu AŽD Praha. Vytvořený systém managementu je aplikován na předmět činnosti společnosti a určuje vzájemné vazby mezi jednotlivými organizačními jednotkami a útvary. Dále také stanovuje odpovědnost za procesy zajišťující kvalitu finálního produktu poskytovaného zákazníkovi, minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.V rámci trvalého zvyšování účinnosti a efektivnosti integrovaného systému managementu AŽD Praha vytváří příslušné zdroje a zavádí progresivní metody ve všech rozhodujících oblastech své činnosti v návaznosti na strategické cíle společnosti. Zavádění systémů managementu bylo zahájeno v roce 1997, kdy společnost získala certifikát systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001. Na tento systém byly v dalších letech postupně implementovány požadavky environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.V roce 2015 byla provedena recertifikace integrovaného systému managementu. Akreditovaný certifikační orgán CQS při auditu konstatoval shodu systému managementu jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001, shodu environmentálního systému managementu s  požadavky ČSN EN ISO 14001 a shodu managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky OHSAS 18001.Na základě úspěšného výsledku auditu byly AŽD Praha uděleny certifikáty z úrovně mezinárodního certifikačního orgánu IQNet s evidenčními čísly CZ-2014/2015, CZ-16/2015 a CZ-17/2015 platné do 27. ledna 2018. Oceněním integrace všech uvedených systémů managementu je udělení Zlatého certifikátu.Pro naše zákazníky jsou udělené certifikáty důkazem o dodržování principů moderního řízení v AŽD Praha, zabezpečení kvality výrobků a služeb, šetrnosti k životnímu prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vlastnictví Zlatého certifikátu nás zavazuje k neustálému zlepšování ve všech certifikovaných oblastech předmětu podnikání. 

   

Kvalita

 

Environment

 

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci

Politika IMS   Cetifikát CQS   Certifikát CQS   Certifikát CQS
Zlatý certifikát    Certifikát IQNet    Certifikát IQNet    Certifikát IQNet Hlášení poruch

Administrováno redakčním systémem společnosti NETservis. Mapa webu Prohlášení přístupnosti RSS XML Sitemap Kontakty AŽD Praha ve světě

česky englishpусcкий