Logistika

Prodej veškeré produkce AŽD Praha s.r.o. z oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky zajišťuje Zásobovací a odbytový závod Olomouc (odkaz na ZOZ v Kontaktech) – Logistické centrum. Obchodní činnost závodu je rozšířena o širokou škálu sortimentu výrobků tuzemské a zahraniční výroby také z příbuzných oborů jako je např. telekomunikace, energetika, elektrotechnika, infrastruktura atd. ZOZ má aktuálně v seznamu dodávaných výrobků a materiálů 26 000 položek a více než 1000 dodavatelů.

Popis areálu ZOZ

 • výhodná poloha
 • dvě haly o rozloze 8248 m²
 • venkovní plochu o 1,2 ha
 • zkušení a vyškolení pracovníci
 • dvě převíjecí zařízení na kabely
 • rozsáhlý park dopravních prostředků a vlečku

Certifikace

Závod získal certifikaci dle ČSN EN ISO 9001, která zajišťuje, že všechny operace prováděné závodem probíhají v souladu se stanovenými normami. V rámci své činnosti je závod schopen pro své odběratele zajistit logistiku, veškeré poradenství, smluvní zabezpečení a obchodně technickou dokumentaci. Závod se samozřejmě zaručuje za kvalitu všech dodávek. ZOZ je pro své zákazníky připraven zabezpečit i další činnosti a to zejména:

 • kompletace dodávek dle požadavků klienta
 • souhrnné zásobování včetně vytvoření stálých záloh
 • vyhovění specifickým požadavkům klienta
 • spolupráce při tvorbě seznamů a ceníků
 • dodávka do 24 hodin pro celou ČR s použitím TOPTRANSU nebo vlastními vozidly
 • ekonomické hodnocení a výběr vhodných řešení vyplývajících z dlouhodobých zkušeností v obchodní činnosti

Kontakt

Služba pro zákazníky 07:00 - 18:00hod
Tel.: +420 585 113 215, ..245, ..250
Fax: +420 585 311 270, +420 585 113 213

Zásobovací a odbytový závod Olomouc
Železniční 1
772 10 Olomouc

Projektování a inženýring

AŽD Praha je společnost, která zajišťuje veškeré služby v oblasti řídicí, zabezpečovací a sdělovací techniky pro dopravu. Činnost firmy je zaměřena zejména na realizační fázi staveb, té však předchází náročná vývojová a projekční část. Včasné zabezpečení kvalitní dokumentace umožní realizaci stavby v odpovídající technické úrovni, optimálním čase a s dodržením stanovených nákladů.

Výroba

Významnou součástí společnosti AŽD Praha je vlastní průmyslová výroba, která se podílí na dodávkách řídicí, zabezpečovací a sdělovací techniky. Vlastní průmyslová výroba je zjišťována v rámci výrobních závodů v Brně a v Olomouci se specializací na montáže elektronických sestav, osazování desek plošných spojů a strojní obrábění.

Kamerové systémy a EZS

Odbor Speciální techniky nabízí ochranu osob, majetku a technický servis správy budov, SVJ a vlastníkům bytových domů

Služby v oboru – Ochrana osob a majetku (integrovaná bezpečnostní řešení)

 • Důsledná analýza bezpečnostních rizik a potřeb režimových služeb našich zákazníků
 • Návrh komplexního řešení dle analyzovaných požadavků se snahou o dosažení maximálně příznivého poměru výkon/cena
 • Vypracování studií a projektů všech stupňů
 • Návrh průběhu realizace včetně jejího samotného provedení 
 • Zajištění instalace , oživení a revize dodávaných systémů
 • Proškolení obsluh a podpora při řešení bezpečnostně organizačních struktur
 • Zabezpečení záručního i pozáručního servisu vč. Garance dostupnosti náhradních dílů

Služby v oboru - Technický servis správy budov, SVJ a vlastníkům bytových domů

Poskytujeme služby technického charakteru a zajišťujeme ucelené či dílčí investiční záměry dle požadavků správy nemovitostí

 • Veškeré stavební práce - vč. zpracování projektu a inženýringu staveb / zednické práce, opravy střech /. Dále zajišťujeme práce klempířské, instalatérské, malířské, podlahářské.
 • Vstupní systémy – uzamykání dveří domu elektromotorickými zámky s možností ovládání kartou nebo čipem.
 • Vjezdové systémy do areálů a garáží – závory ovládané kartou nebo dálkovým ovládáním.
 • Mechanické zabezpečení garážových stání ve společných garážích, včetně zhotovení projektové dokumentace a vyřízení příslušných povolení. 
 • Parkovištní zábrany na vyhrazená parkovací místa.
 • Návrh a realizace úsporných osvětlovacích systémů pro bytové domy – vychází ze zásady, že se automaticky rozsvicí jen světla bezprostředně nutná pro průchod.
 • Instalace a opravy zvonkových systémů a videotelefonů.
 • Silnoproudé, slaboproudé rozvody. 
 • Strukturovaná kabeláž, datové sítě IT. 
 • Revize silnoproudých a slaboproudých rozvodů a zařízení.
 • Zakázkovou kovovýrobu a zámečnické práce

Výukové středisko

V našem školicím středisku v Brně nabízíme možnost využití trenažéru pro výuku obsluhy zabezpečovacího zařízení prostřednictvím jednotného obslužného pracoviště JOP. Trenažér představuje moderní, unikátní a vysoce specializovaný výukový prostředek určený k výuce obsluhy moderních zabezpečovacích systémů a zařízení na železnici.

Trenažér

Výuka obsluhy zabezpečovacího zařízení prostřednictvím Jednotného obslužného pracoviště - JOP

VÝHODY TRENAŽÉRU = identické pracovní prostředí skutečných ovládacích pracovišť, výuka ovládání zabezpečovacího zařízení prostřednictvím jednotného obslužného pracoviště JOP, teoretická výuka doplněná praktickým nácvikem modelových situací simulovaného provozu v prostředí skutečného provozu, možnost vyvolání mimořádných dopravních situací, poruch, atd.

MOŽNOSTI TRENAŽÉRU = ovládání staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení, stavění vlakových a posunových cest, ovládání znaků na návěstidlech, předávání traťových souhlasů, automatická činnost přejezdových zabezpečovacích zařízení, automatická činnost traťových zabezpečovacích zařízení

MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ = je dominantní částí celého výukového trenažéru. Jeho součástí je dvoukolejná trať koridorového typu se čtyřmi stanicemi, vybavenými staničním zabezpečovacím zařízením typu ESA 11. Železniční stanice modelového kolejiště:

 • vlakotvorná stanice s odstavným a nákladním nádražím,
 • mezilehlá stanice na dvoukolejné koridorové trati,
 • odbočná stanice na dvoukolejné trati s možností odbočení na obou zhlavích,
 • odbočná stanice na jednokolejné trati a výhybna, vybavená samovratnými přestavníky.

Jízda v traťových úsecích je řízena samočinně elektronickým autoblokem. Na tratích jsou přejezdy, jejichž činnost je rovněž automatická, řízená jízdou vlaků. Z koridorové trati odbočuje vedlejší jednokolejná trať s jednoduchou stanicí, vybavenou samovratnými výhybkami. Modelové kolejiště je vybaveno kolejovými obvody v témže rozsahu, v jakém by bylo osazeno na reálném kolejišti. Hardware a software jsou školicí aplikací skutečných systémů AŽD Praha instalovaných v české železniční síti.

Kontakt:

AŽD Praha
Vzdělávací středisko Brno
Křižíkova 32
612 00 Brno – Královo Pole
 
Ing. Zdeněk Trnka
ředitel Signal Projekt, s.r.o.
Tel.: +420 602 545 008
E-mail: trnka‌‌M‌‌signalprojekt.cz

Systémová integrace - Čisté prostory

AŽD Praha, výrobní závod Brno je systémový integrátor, poskytuje dodávky elektromechanických vakuových sestav a celků v čistých výrobních prostorách podle požadavků zákazníka. Součástí poskytovaných služeb je zajištění nákupu materiálu, vytvoření a správa dodavatelského řetězce, montáž a testování.

Našim nejvýznamnějším zákazníkem je firma FEI Company, se kterou spolupracujeme od roku 1999. Od roku 2004 poskytujeme služby v oblasti dodávek elektromechanických vakuových sestav a celků pro elektronové mikroskopy. V roce 2011 jsme zahájili výrobu v nových výrobních prostorách v Brně na ulici Gromešova o celkové rozloze 2 300 m2, což představuje nejen zdvojnásobení současné výrobní kapacity, ale především další možnosti pro naše zákazníky.