Divize Automatizace silniční techniky Brno

Křižíkova 32
612 00 Brno

V roce 1993 byla zřízena divize Automatizace silniční techniky (DAST) se sídlem v Brně, ve které byly soustředěny veškeré aktivity AŽD Praha v oblasti silniční techniky. Byl zde vytvořen uzavřený technologický řetězec – vlastní vývoj, projektování, výroba a montáž, servisní i poradenská a obchodní činnost. Ze strategických důvodů byl v roce 2006 v rámci ředitelství společnosti vytvořen obchodní úsek pro silniční telematiku, který je organizačně nadřízený DAST. Tento úsek převzal zajišťování veškerých obchodních aktivit a koncepci rozvoje činnosti v oblasti silniční dopravy.

Zaměření produkce

DAST se již tradičně zaměřuje na výrobu a instalaci řadičů světelné signalizace. V České republice a na Slovensku jsou řadiče společnosti AŽD Praha na více, než 100 křižovatkách. Nabízí komplexní systémová řešení v oblasti silniční telematiky, konkrétně řešení pro městskou a meziměstskou dopravu, pro dopravu v tunelech a řešení pro veřejné osvětlení. Divize také zajišťuje komplexní řešení pro Dětská dopravní hřiště, od návrhu po jeho realizaci. Poslední zrealizovaná hřiště je možné najít ve městech Benešov, Jeseník, Praha 5 Barrandov a ve Zlíně-Malenovicích.

 

Kontakty

Adresář - Divize Automatizace silniční techniky Brno

Ing. Jiří Vavrda
Ředitel divize Automatizace silniční techniky
Bc. Petr Paclík
Vedoucí ekonomického úseku
Ing. Jan Panáček
Provozní náměstek
Ing. Martin Voch
Náměstek ředitele pro montážní činnost