Časté otázky

RegioSprinter

Pravidelný provoz

Sezónní víkendový provoz historických motoráků, pod názvem Turistická linka T4, který byl hojně využíván turisty, ale i místními obyvateli, nakonec vyústil v jednání společnosti AŽD Praha s Ústeckým krajem o obnovení pravidelného každodenního provozu.

Přísné podmínky kladené Ústeckým krajem, jako jsou moderní nízkopodlažní motorové vozy, razantní zkrácení jízdních dob a další, nakonec společnost AŽD Praha splnila a tak se od grafikonu 2019/2020 rozjíždí na málem zrušené trati pravidelná železniční doprava. Tu zajišťují tři nově zrekonstruované motorové vory RegioSprinter, které soukromá společnost získala v Německu. Čtvrtý je záložní pro případ poruchy jednoho z provozních motorových vozů. Švestková dráha se tak stala díky zdravému rozumu, dobrému podnikatelskému plánu, instalaci moderních technologií, které najdete pouze na koridorových tratích a zvýšením traťové rychlosti až na 100 km/h, nejmodernější a současně nejrychlejší regionální tratí na české železniční síti.

Motorové jednotky RegioSprinter

RegioSprinter je lehká nízkopodlažní motorová jednotka, kterou vyvinula a vyrobila firma Siemens-Duewag. Je určena pro rychlou regionální dopravu - maximální rychlost 100 km/h. Po modernizaci v CZ LOKO pro společnost AŽD má kapacitu 65 míst k sezení a 100 míst k stání. Já vybavena klimatizací, Wi-Fi, zásuvkami na 230 V, moderním informačním systémem, velkoprostorovým vakuovým WC a možností přepravy kočárků, kol a lyží.

Tříčlánková jednotka lehké konstrukce (49,2 t) má výkon 2 x 198 kW. Prostřední díl je usazen na dvounáprvovém podvozku, krajní díly jsou hnací na jednonápravových podvozcích. Motory MAN D 2865 LUH jsou umístěny společně s hydromechanickými převodovkami ZF Ecomat a pomocnými pohony na čelech pod kabinami strojvedoucího.

V obou krajních dílech jsou umístěny dveře, mezi oběma dveřmi je jednotka nízkopodlažní (530 mm nad hlavou kolejnic). Jednotky původně nebyly vybaveny WC, nicméně v rekonstruovaných jednotkách AŽD je umístěno velkoprostorové bezbariérové vakuové WC.

Nejmodernější regionální trať v Evropě

Téměř zrušená Švestková dráha se díky novému majiteli, tedy společnosti AŽD Praha, proměnila v nejmodernější regionální trať v Evropě. Stojí za tím podnikatelský plán, vytvořit z trati Čížkovice - Obrnice zkušební polygon. Na něm si AŽD Praha bude testovat a vylepšovat své stávající sdělovací a zabezpečovací technologie, ale také zcela nové a zatím veřejnosti neznámé.

Vybavení Švestkové dráhy:

  • Celý traťový úsek je zabezpečen plně elektronickým stavědlem ESA 44 s novými komunikačními modemy pro přenos dat a v neposlední řadě také s novými vlastnostmi software zabezpečovacího zařízení - například Automatické stavění vlakových cest ASVC
  • Na trati jsou instalována moderní světla návěstidel s použitím LED technologie – svítilny LLA-2
  • Na všech přejezdech jsou nainstalována nejnovější elektronická přejezdová zabezpečovací zařízení, některá se systémem LCA, který dokáže do mobilů poslat informaci řidičům, cyklistům či chodcům o blížícím se vlaku k přejezdu
  • Poprvé v ČR zde byla použita technologie bezdrátového přenosu dat pro přenos informací traťového zabezpečovacího zařízení - pro zabezpečení tratě mezi žst. Libčeves a Obrnice je použito digitálního bezdrátového přenosu veřejných mobilních operátorů
  • Dalším novým testovaným zařízením je systém pro zjišťování defektoskopických poruch celistvosti koleje prostřednictvím optického kabelu, položeného v souběhu s kolejemi
  • Trať bude vybavena ERTMS/ETCS - Evropský vlakový zabezpečovač, který dokáže zastavit vlak při selhání strojvedoucího - včetně testování přechodů mezi levely L0, L1 a L2
  • V roce 2020 začnou na trati testy autonomních motorový vozů, které budou jezdit bez strojvedoucích (v prvotní fázi strojvedoucí budou dohlížet na činnost elektronického systému)
  • V přípravě jsou nové systémy jako zastávka na znamení, sledování pohybu vlaků pomocí GPS, elektronické sledování počtu cestujících atd.
  • V tuto chvíli je už nainstalován infokiosek v němž cestující najdou veškeré informace o Švestkové dráze, jízdní řády, turistické cíle atd.

 

Historie Švestkové dráhy

Nebýt českého zemského zákona O zvelebení železnictví nižšího řádu pomocí zemské garance z roku 1892, který zpřístupnil dotace na výstavbu místních drah, kdo ví, zda by vůbec byla postavena dnes obdivovaná Švestková dráha propojující Lovosice s Mostem. Svou velkou roli sehrál také zákon z roku 1894 O železnictví nižšího řádu, který byl benevolentnější k lokálním tratím například při trasování i vlastní stavbě.

Právě ona benevolence stála za rozhodnutím místní honorace propojit železnou dráhou Čížkovice, Třebenice, Třebívlice, Libčeves a Sedlec u Obrnic. Koncesi na stavbu byla vydána v únoru roku 1896, ovšem podle dochovaných dokumentů byl nakonec projekt přepracován a přejmenován na Lokalbahn Obernitz – Sedlitz – Tschischkovitz. Hodnota celé stavby byla vyčíslena na 4 248 000 Korun, z níž autoři projektu zaplatili 30 % a zbytek Česká země. Stavět se nakonec začalo po lednu 1897, kdy byla vydána nová koncese na základě přepracovaného projektu.

 

Nejzajímavější a nejkrásnější

O stavbě, která trvala témě dva roky, Národní listy 18. prosince 1898 napsaly: Se stavbou dráhy, kterou docílí Třebenice na jedné straně spojení se státní dráhou v Lovosicích a na druhé straně s dráhami pražsko-duchcovskou a plzeňsko-březenskou, započalo se již loňského podzimu a dnes dospívají pozemní práce k brzkému ukončení. Dráhou touto otevře se cesta do jedné z nejzajímavějších a nejkrásnějších krajin vlasti naší, neboť od Čížkovic přes Třebenice k Třiblicím běží v rozkošných ovocných sadech a romantické panorama Českého středohoří mění se každé chvíle. U Třebenic, aby z polabské roviny lovosické mohla překročiti výběžky hor a rozhraní vod, točí se v smělém oblouku kolem města našeho, tak že veškeré silnice a cesty do města vedoucí, kromě silnice libochovické, přetíná. Že dráha tato vede jedinou ovocnou zahradou, nejlépe dosvědčuje faktem, že musila společnost této dráhy za vykácené zde stromy zaplatiti čtyřicet tisíc zlatých. Poněvadž Třebenice získají pohodlného spojení s Prahou nejenom státní dráhou z Lovosic, nýbrž také dráhou pražsko-duchcovskou ze Sedlic, naskytne se již příštím rokem příznivcům příležitost ku vděčným výletům a snad i mnohé rodiny vystavějí si zde letní byty, což by bylo již z národnostního ohledu velice žádoucím, jelikož není pochyby, že Němci též se zde více usídlovali a tak by při zanedbání Třebenic z české strany naše věc v Třebenicích poškozena býti mohla. Kdo má smysl pro krásy přírodní, kdo miluje čistý horský vzduch, ten zajisté nalezne zde útulku ke svému zotavení a česká společnost v Třebenicích přičiní se již, aby každému českému výletníkovi byl zde pobyt zpříjemněn. Vozba na této dráze bude zahájena dne 6. října 1898.

 

Provoz zahájen

Pravidelný provoz byl na Švestkové dráze nakonec zahájen 19. prosince 1898 a to Rakouskými státními drahami s tím, že veškerý provoz hradili vlastníci dráhy. Původně zde dopravu zajišťovaly dvě parní lokomotivy řady 310.0, které později dostaly přezdívku Kafemlejnek. Protože jejich výkon nebyl postačující byly pořízeny dvě silnější páry řady 422.0, kterým dnes přezdíváme Malý Bejček.

Wiener Montags-Journal 19. prosince 1898 o Švestkové dráze napsal: Most 18. prosince. Dnes byla slavnostně otevřena nově vybudovaná místní dráha Most – Lovosice, poté co včera proběhla policejně-technická zkouška. Květinami, girlandami a černo-žlutými vlajkami bohatě dekorovaný vlak vyjel po 10. hodině dopolední z Lovosic a byl ve všech stanicích přijat zástupci obcí, spolků a četným publikem, s muzikou a salvami. Ve všech pozdravných projevech byla vyjádřena radost z dokončení díla, které všem obyvatelům Českého středohoří a přilehlých oblastí poslouží k velkému hospodářskému užitku. Po příjezdu slavnostního vlaku do Mostu odjeli účastníci do města, kde se hotelu konala slavnostní tabule. Starosta von Ponhert pronesl přípitek na císaře, který byl nadšeně přijat, načež následovalo mnoho dalších proslovů a čtení došlých telegramů. Přítomní se usnesli, že císaři vzdají čest telegramem.

 

Dramatický osud

Píše se 28. října roku 1918, den vzniku Československa, a provoz přebírají Československé státní dráhy. Provoz ale i nadále hradí vlastníci dráhy. V roce 1925 pak byla celá dráha zestátněna. Stát tehdy převzal také celý vozový park včetně závazků vůči věřitelům. V této době zde provoz zajišťovaly dva až tři páry vlaků denně, což se změnilo někdy ve 30. letech, kdy zde byly nasazeny motorové vozy M 130.2 z Tatry Kopřivnice. Levnější provoz umožnil posílení spojů, kdy zde denně jezdilo pět párů vlaků.

Vše se zásadně změnilo ve chvíli, kdy Československo podstoupilo Sudety Německu, to se psal rok 1938. Podstatná část Švestkové dráhy tak připadla Německu a tak provoz převzaly Německé říšské dráhy. Vojenské události zapříčinily nedostatek nafty a tak se na Trať vrátily parní lokomotivy a počet spojů byl omezen na tři denně. Lokálka navíc sloužila pro vojenské potřeby, kdy po ní jezdily lazaretní vlaky.

Po skončení války, 8. května 1945, trať opět převzaly Československé státní dráhy a vozový park byl postupně obměněn. Byly nasazeny novější motorové vozy řady M 131.1 Hurvínek a paní lokomotivy řady 344.4, 434.0 a 434.2. Vybudované chemické závody v Lovosicích volají po nákladní dopravě a tak v 60. letech jsou jejich produkty přepravovány z Mostu do Lovosic v cisternách.

 

Přežije Švestková dráha?

Poprvé se budoucnost Švestkové dráhy citelně otřásla v základech v roce 1982, kdy došlo k masivnímu ujetí svahu mezi Třebenicemi a Třebívlicemi. Po zavedení náhradní autobusové dopravy byla dočasná výluka změněna na dlouhodobou a začaly se šířit informace u zrušení trati. Což navíc umocnil fakt, že silničáři zaasfaltovali přejezd v Třebenicích. V roce 1987 ale nakonec zvítězil zdravý rozum, přejezd i poškozená trať sesuvem byly opraveny a celá trať byla zprovozněna.

Podruhé měla Švestková dráha na mále po pádu komunistického režimu, tedy po listopadu roku 1989. Nejdříve byly zrušeny nákladní vlaky a díky tomu, že lidé začali mnohem více využívat individuální dopravu a stávající spoje nenavazovaly na další vlaky, nastal také masivní odliv cestujících z osobních vlaků.

Poslední rána přišla na jaře roku 2005. České dráhy a Krajský úřad Ústeckého kraje se přely o výši částky za dopravní obslužnost, což nakonec skončilo zrušením části spojů. Výsledkem byl minimální počet cestujících, kteří vlaky využívali. I když s grafikonem 2006/2007 byl o víkendech atraktivní dopolední pár vlaků vrácen a motoráky nestačily pojmout počet cestujících, Krajský úřad se rozhodl dál vlaky neobjednávat a provoz byl k 8. prosinci 2007 ukončen.

 

Obce a nadšenci v roli zachránců

Díky naštvaným obcím v okolí tratě a nadšencům do železniční dopravy bylo založeno občanské sdružení Konzultační dopravní společnost a vlaky se v rámci turistického provozu v roce 2008 opět rozjely. Nebýt této aktivity Švestková dráha by asi nepřežila, minimálně by se zde zastavil provoz a obnova by byla nesmírně nákladná.

I přes aktivity obcí a nadšenců však stát prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty oznamuje, že se pro ně trať č. 113 Čížkovice – Obrnice stala nepotřebnou a proto ji nabídla k odprodeji. Téměř 36 kilometrů dlouhou trať nakonec koupila Společnost AŽD Praha. Šlo o podnikatelský záměr, vybudovat z této trati zkušební polygon, kde si soukromá společnost bude testovat své stávající sdělovací a zabezpečovací technologie, ale i novinky které jsou zatím v režimu utajení. Například se zde chystá testovací provoz autonomních regionálních vlaků bez strojvedoucích, které by se na Švestkové dráze měly objevit v roce 2020. Společnost AŽD Praha své sliby při odkupu trati do posledního bodu splnila, opravila nejenom kolejový spodek a svršek, ale citlivě také objekty kolem trati. Třebívlické nádraží se dokonce nečekaně dostalo do finále soutěže Nejkrásnější nádraží 2017 a obsadilo hezké druhé místo. Společnost AŽD Praha navíc pod heslem Švestková dráha žije, začala organizovat nejenom mimořádné parní jízdy, ale navázala na činnost nadšenců a pokračovala v provozu sezónní víkendové turistické linky T4 Lovosice-Most, která se vine kouzelnou krajinou Českého středohoří. Právě obliba víkendové turistické linky vedla Ústecký kraj k otevření jednání se společností AŽD, na jehož konci byl podpis smlouvy o zahájení každodenního železničního provozu Litoměřice horní nádraží - Most od 15. prosince 2019.