Projektování a inženýring

AŽD Praha je společnost, která zajišťuje veškeré služby v oblasti řídicí, zabezpečovací a sdělovací techniky pro dopravu. Činnost firmy je zaměřena zejména na realizační fázi staveb, té však předchází náročná vývojová a projekční část. Včasné zabezpečení kvalitní dokumentace umožní realizaci stavby v odpovídající technické úrovni, optimálním čase a s dodržením stanovených nákladů.