Technická příprava výroby a technologické vybavení

  • Tvorba a zpracování konstrukční dokumentace a technologických postupů podle podkladů od zákazníka
  • Tvorba rozpisek a technologických postupů v IS TPV2000 na základě předané dokumentace
  • Zpracování pracovních instrukcí a jejich aktualizace dle požadavku zákazníka
  • Systém změnového řízení, organizace změnového řízení dle interních směrnic. Implementace změn ve spolupráci se zákazníkem i do dodavatelského řetězce
  • Čištění vakuových dílů (nerez, hliník, olovo, titan, chrom, mosaz). Poloautomatická ultrazvuková mycí linka Sonix 676-12SA-M - 12 lázní o objemu 250 – 300 litrů, maximální využitelný rozměr lázně 600 x 400 x 450 mm. Ultrazvuková myčka Powersonic pro čištění drobných dílů.
  • Sušení a skladování vakuových dílů. Vakuová sušící pec Vacucell - maximální teplota 200 °C.
  • Vakuový test - heliové hledače netěsností HLT550 a HLT265.
  • Analýza zbytkových plynů (RGA) - hmotnostní spektrometr Prisma plus QMS 200 F.
  • Dusíkové hospodářství - zásobník tekutého dusíku v areálu závodu (2 t), rozvod plynného dusíku pro technologie a pro vytvoření vhodných podmínek čištění a skladování.