Revitalizace trati České Budějovice – Volary

Hlavní stránka / Home / Nepřehlédněte / Revitalizace trati České Budějovice – Volary

24.11.2016

Revitalizace trati České Budějovice – Volary Revitalizace trati České Budějovice – Volary je objemově největší stavba, kterou kdy společnost AŽD Praha řídila. Jedná se o velmi významnou regionální trať v oblasti Jihočeského kraje.

Tato trať zajišťuje železniční spojení Českých Budějovic s významnými a turisticky vyhledávanými oblastmi Českokrumlovska, Lipenska a především pak Šumavského národního parku, kde se pak stává jediným možným způsobem veřejné dopravy. V Českých Budějovicích je pak zajištěno napojení této tratě na trať IV.TŽK do Prahy, a tratě směr Plzeň, Jihlava a rakouský Linz. Ve Volarech pak uvedená trať navazuje na tratě do Strakonic a Číčenic a v železniční stanici Černý Kříž pokračuje směr Nové Údolí, kde je vybudován přestupní terminál zajišťující spojení s německým Haidmühle resp. Passau.
Společnost AŽD Praha ve spolupráci se svými subdodavateli za dva roky revitalizovalo trať dlouhou 93 kilometrů. Revitalizací došlo ke zvýšení propustné výkonnosti stanic a zvýšení bezpečnosti provozu. Vybudováním nových oboustranných nástupišť v jednotlivých dopravnách a jednostranných nástupišť na zastávkách s bezbariérovým a úrovňovým přístupem byla zlepšena kultura cestování a bezpečnost cestující veřejnosti.  Na základě provedených úprav byla také zajištěna dostatečná kapacita pro zavedení taktové železniční dopravy, která přispěje k větší atraktivitě této trati. Klíčovým opatřením na této trati je zavedení dálkového ovládání a zvýšení úrovně zabezpečení vybraných železničních přejezdů, které společně s výše uvedenými stavebními úpravami v dopravnách umožnilo zvýšení rychlosti. „Realizace této stavby přinesla především podstatné zkrácení jízdních dob, což zajisté potěší cestující. Původní traťová rychlost 50 až 70 km/h s lokálními omezeními až na 20 km/h se po realizaci zvýšila na 75 km/h a v úseku mezi Českými Budějovicemi a Boršovem nad Vltavou dokonce až na 90 km/h,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi rozsáhlou stavbu, probíhala realizace ve spolupráci s několika stavebními firmami, jako byly EDIKT, Chládek- Tintěra, SEŽEV-REKO, SKANSKA, SUBTERRA a STRABAG.
 
Infrastruktura
Během stavby došlo k rekonstrukci či úplné obměně pěti železničních mostů.
Nástupiště ve vybraných stanicích a zastávkách byla modernizována dle nejnovějších standardů a přináší větší pohodlí i bezpečnost pro cestující.
Obnova železničního svršku a spodku přináší větší rychlost, nižší hlučnost a komfort pro cestující. 
Byla vybudována nová osvětlení a nový systém ohřevu výměn ve stanicích, což je zde velmi důležité pro zimní provoz. 
 
Staniční zabezpečovací zařízení ESA 44 
Toto řešení umožňuje dispečerské řízení trati ze stanice Kájov v úseku Boršov až Nová Pec. Vzhledem k tomu, že v době výstavby došlo v rámci údržbových prací k modernizaci staničního zabezpečovacího zařízení stanice Volary je nová dispečersky řízená trať propojena s dispečersky řízenou tratí Volary – Nové Údolí. Vždy bylo staniční zabezpečovací zařízení doplněno technologií GTN.
 
Přejezdy 
V mezistaničních úsecích se nachází 134 úrovňových křížení s pozemními komunikacemi. Po dohodě s provozovatelem byly přejezdy v úseku České Budějovice – Kájov zabezpečeny přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu K od firmy První SaZ Plzeň. V úseku Kájov – Černý Kříž bylo použito zabezpečení typu PZZ-RE s LED výstražníky. Ve stanicích jsou přejezdy zabezpečeny zařízením PZZ-AC. V několika případech málo frekventovaných přejezdů byla použita technologie PZM2. 
Nové zabezpečení železničních přejezdů významně posiluje bezpečnost na úrovňových kříženích s pozemními komunikacemi jak pro automobily, tak i pro cyklisty a pěší turisty na jejich stezkách 
 
Sdělovací a informační zařízení
Součástí projektu je i výstavba nového sdělovacího zařízení, které přináší větší komfort jak pro obsluhující zaměstnance, tak i lepší informovanost pro cestující. Nové rádiové sítě budované podél revitalizované trati umožňují mimo běžných hovorových komunikací i dálkové zastavení vlaku v případě nebezpečí, včetně zabudované technologie VNPN.  
Pro informování cestujících byly zřízeny rozhlasy pro cestující ve stanicích i zastávkách. Pro větší bezpečnost byly vybudovány kamerové systémy ve všech železničních stanicích. 
Jednalo se o velmi náročnou stavbu, na které bylo nutno řešit i mnoho problematických situací. V současnosti mohu říci, že vše se zdařilo a rád bych poděkoval celému týmu, který se na zajištění realizace podílel. A v neposlední řadě je nutno poděkovat pracovníkům investora, údržby, pracovníkům Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, pracovníkům Vojenského újezdu Boletice, pracovníkům Chráněné krajinné oblasti Blanenský les a místním samosprávám za vždy korektní jednání,“ uvedl Pavel Bakič, který revitalizaci trati České Budějovice – Volary za společnost AŽD Praha řídil.
Celkové náklady stavby činily 1 628 825 850 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 1 244 230 470 Kč. Žádost o poskytnutí dotace byla schválena Ministerstvem dopravy ČR a v současné době probíhá schvalovací proces na úrovni Evropské komise. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. 
 Hlášení poruch

Administrováno redakčním systémem společnosti NETservis. Mapa webu Prohlášení přístupnosti RSS XML Sitemap Kontakty AŽD Praha ve světě

česky englishpусcкий