Nové technologie ochrání řidiče proti vodě pod problematickým železničním viaduktem v Pelhřimově

Hlavní stránka / Média / Tiskové zprávy / Nové technologie ochrání řidiče proti vodě pod problematickým železničním viaduktem v Pelhřimově

21.8.2018

Nové technologie ochrání řidiče proti vodě pod problematickým železničním viaduktem v Pelhřimově Nově nainstalovaná světelná signalizační zařízení budou informovat řidiče a Hasičský záchranný sbor v případě zaplavení prostoru pod železničním viaduktem v Pelhřimově, vodou. Stane se tak prostřednictvím jedinečného řešení pomocí mikroprocesorového dopravního řadiče pro řízení světelného signalizačního zařízení MR-22, výrobku společnosti AŽD Praha, s.r.o.

Dosavadní značení nebylo dostatečně účinné. Řidiči, kteří se snažili zaplaveným prostorem pod podjezdem projet, často se svými vozy uvízli a byl nutný zásah Hasičského záchranného sboru. Voda zde při zaplavení dosahovala výšky až 1 m. Tomu nové světelné signalizační zařízení zamezí a uleví tak řidičům na hlavní trase z Prahy do Jindřichova Hradce.
 
V Pelhřimově bude světelné signalizační zařízení v činnosti pouze v době, kdy dojde k zaplavení prostoru pod podjezdem vodou z potoka nebo jeho zalitím povrchovou vodou ze silnice I/37. Informace o zatopení budou do řadiče předány na základě výstupů z měřících sond sledujících výšku vodního sloupce v revizní šachtě. První informace proběhne odesláním SMS zprávy na Hasičský záchranný sbor Pelhřimov. Informace druhé sondy uvede do činnosti světelné signalizační zařízení signály dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel. K ukončení činnosti světelného signalizačního zařízení dojde vždy po opadnutí vody. 
 
Pro měření výšky vodního sloupce jsou v revizní šachtě odvodnění podjezdu instalovány dvě měřící tlakové sondy připojené na vyhodnocovací zařízení, která přes reléové výstupy předávají informaci řidiči o úrovni vodního sloupce.
První sonda je umístěna tak, aby informovala řadič světelného signalizačního zařízení o dosažení výšky vodního sloupce na výškovou kótu 500,94, tedy voda dosáhla úrovně nejnižšího bodu v podjezdu a začíná se vylévat do prostoru pod podjezdem.
Druhá sonda je osazena tak, aby informovala řadič světelného signalizačního zařízení o dosažení výšky vodního sloupce na výškovou kótu 501,04, tedy v prostoru podjezdu je 10 cm vody.
Osazení měřících sond v šachtě je patrné z následujícího obrázku:
 
Dopravní řadič světelného signalizačního zařízení je díky své modularitě určený pro řízení silničního provozu na přechodech pro chodce a malých křižovatkách včetně aktivní preference Hasičského záchranného sboru, Integrované záchranné služby nebo Městské hromadné dopravy. Je napájen z veřejné rozvodné sítě a pracuje při teplotách -40 až +60 oC. Skládá se z řídicího modulu a spínací desky umožňující optimální řízení konkrétního světelného signalizačního zařízení. Umožňuje připojení dopravních detektorů, například indukčních smyček, chodeckých tlačítek, radarových či video detektorů. Jeho další předností je možnost připojení akustické signalizace pro nevidomé.
 
Projekt, jehož součástí je výstavba tohoto jedinečného světelného signalizačního zařízení, zahrnuje instalaci řadiče světelného signalizačního zařízení, stožárů, stožárových svorkovnic, kabelových rozvodů ke stožárům a tlakovým sondám, návěstidla se světelnými zdroji LED a svody k návěstidlům.
 
Vzhledem jedinečnosti řešení tohoto problému jsme se rozhodli oslovit města v České republice a zmíněnou technologii jim v případě podobných problémových míst nabídnout.
 
 
INFORMACE O STAVBĚ:
Název stavby: „Pelhřimov, podjezd ev. č. 34-029p“
Investor: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Jihlava
Zhotovitel: AŽD Praha, s.r.o.
Termín realizace: 07 – 08 / 2018

 Hlášení poruch

Administrováno redakčním systémem společnosti NETservis. Mapa webu Prohlášení přístupnosti RSS XML Sitemap Kontakty AŽD Praha ve světě

česky englishpусcкий