Nové zabezpečovací zařízení v Řečanech

Hlavní stránka / Média / Tiskové zprávy / Nové zabezpečovací zařízení v Řečanech

5.5.2004

Praha, 5. května 2004 - V železniční stanici Řečany nad Labem na trati Kolín-Přelouč, která je součástí I. tranzitního koridoru, uvedla společnost AŽD do provozu první část nového moderního elektronického zabezpečovacího zařízení. Kompletní aktivace zabezpečovacího zařízení je v plánu na 19. 6. 2004. Tím bude stavba v této stanici ukončena. Záměrem investora na této stavbě je zvýšení traťové rychlosti na 160 km/hod s využitím nejmodernějších vozových jednotek.

Na konci dubna byla uvedena do provozu první část novéhozabezpečovacího zařízení. Toto zařízení nahradilo provizornízabezpe­čovací zařízení, které zde společnost AŽD instalovala napřechodnou dobu, aby byla zajištěna kontinuita železniční dopravy vtomto důležitém úseku. Elektronické zabezpečovací zařízení ESA-11 vželezniční stanici Řečany nad Labem, je moderní systém zaručující mírubezpečnosti železniční dopravy podle evropských standardů v úrovni SIL- 4. "Jedná se o zařízení, které je možno zapojit do systémůdálkových ovládání a vyšších systémů ETCS. S těmito systémy je možnoefektivně využívat kapacitu tratě a maximálně zvýšit její propustnostpři zachování nejvyšší míry bezpečnosti," řekl generální ředitel AŽD ing. Zdeněk Chrdle. Při realizaci stavby je především kladen velký důraz na bezpečnost provozu. Ing. Chrdle zdůraznil, že "součástístavby je i instalace 14 moderních přejezdových zabezpečovacích systémůpro zvýšení bezpečnosti na místech úrovňového křížení silničních aželezničních tras".

Modernizace trati Kolín-Přelouč a její druhá část Záboří-Přelouč jedůležitou stavbou na trase I. tranzitního koridoru Děčín-Praha-ČeskáTřebová-Brno-Břeclav. Náklady, které se pohybují okolo 1,7 mld. Kč,jsou téměř z poloviny hrazeny z fondu ISPA Evropské unie. Druhou částnákladů pokrývá Státní fond dopravní infrastruktury. Objednatelemstavby je SŽDC a ČD. Protože velká část finančních prostředků pochází zEvropské Unie, je průběh celé stavby důsledně kontrolován.

Práce na trati Kolín-Přelouč byly zahájeny v listopadu 2001 a jejichdokončení je naplánováno na letošní podzim. Zhotovitelem moderníhozabezpečovacího zařízení je společnost AŽD Praha, která dlouhodoběspolupracuje s ČD a SŽDC na obnově a rekonstrukci českých koridorovýchtratí. V rámci této stavby již firma AŽD instalovala nové zabezpečovacízařízení v Záboří a v předstihu i v Přelouči.Hlášení poruch

Administrováno redakčním systémem společnosti NETservis. Mapa webu Prohlášení přístupnosti RSS XML Sitemap Kontakty AŽD Praha ve světě

česky englishpусcкий