Slavnostní ukončení stavby Rekonstrukce žst. Nesovice II. část

Hlavní stránka / Média / Tiskové zprávy / Slavnostní ukončení stavby Rekonstrukce žst. Nesovice II. část

20.6.2011

Slavnostní ukončení stavby Rekonstrukce žst. Nesovice II. část Necelý rok probíhala významná rekonstrukce kolejiště v železniční stanici Nesovice. Stavba, která se 15. června 2010 dočkala svého slavnostního zakončení, je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava.

Celkové náklady na rekonstrukci stanice jsou 166 935 207,- Kč bez DPH. Příspěvek z Fondu soudržnosti se předpokládá ve výši 139 513 842,- Kč, což činí 85 % způsobilých výdajů projektu. Zbývající část je spolufinancována z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Stanice Nesovice leží v traťovém úseku mezi Bučovicemi a Nemoticemi v Jihomoravském kraji. Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Ing. Pavel Habarta, pověřený řízením organizace, při dnešní slavnostní příležitosti uvedl: „Rekonstrukce železniční stanice Nesovice přinesla celkové zvýšení komfortu pro cestující veřejnost na úroveň 21.atoletí na straně jedné, výměnou technologických zařízení a rekonstrukcí mostních objektů a silničního přejezdu zvýšení bezpečnosti železničního provozu i cestujících na straně druhé. Všechna technologická zařízení umožňují součinnost s transevropským železničním systémem.“

Důvodů pro rekonstrukci kolejiště byla celá řada. Železniční svršek (výhybky a přípoje k výhybkám) byly uloženy na dřevěných pražcích z roku 1972 až 1977, ve staničních kolejích dokonce na pražcích z roku 1932. Kolejové lože bylo zanesené a neplnilo již svoji funkci. Železniční spodek byl nepropustný, namrzavý, z písčitých jílů a nebyl odvodněn. Zabezpečovací zařízení na nemotickém zhlaví bylo z roku 1939. Tento stav způsoboval rychlý rozpad geometrické polohy koleje a vyžadoval značné náklady na udržení provozuschopného stavu kolejí bez snížení traťové rychlosti. Mimo výše uvedený nevyhovující stav železničního svršku a spodku a zabezpečovacího zařízení bylo nutno přizpůsobit dispoziční řešení kolejiště potřebám integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, jehož provoz byl v této lokalitě zahájen v červnu roku 2008.

Stavební práce v rámci rekonstrukce kolejiště stanice komplikovalo zejména složité okolí. Ať už souběh trati s komunikací I/50, tak průchod poloha trati v husté průmyslové a obytné zástavbě. Stavbu se ale podařilo zrealizovat podle harmonogramu a všem zúčastněným stranám patří zasloužený dík. Železniční stanice Nesovice se nyní mimo jiné může pyšnit dvěma novými bezbariérovými nástupišti ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, což umožňuje pohodlný nástup a výstup cestujících. Bylo instalováno nové elektronické staniční zabezpečovací zařízení, došlo k modernizaci stávajícího traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení a elektrického požárního a zabezpečovacího zařízení.

Zhotovitelem stavby je sdružení „NESOVICE 2009“, jehož členy jsou SEŽEV – REKO, a.s. (vedoucí účastník sdružení) a AŽD Praha s.r.o. Projekt vypracovala společnost MTPKH Brno.

Zde je odkaz na fotogalerii ze slavnostního ukončení, kterou jsme umístili na naše stránky na Facebooku.

Autor: Jiří Dlabaja
Mobil: +420 606 650 834
E-mail: dlabaja.jiri@azd.czHlášení poruch

Administrováno redakčním systémem společnosti NETservis. Mapa webu Prohlášení přístupnosti RSS XML Sitemap Kontakty AŽD Praha ve světě

česky englishpусcкий