Teplické nádraží má nové zabezpečovací zařízení

Hlavní stránka / Média / Tiskové zprávy / Teplické nádraží má nové zabezpečovací zařízení

28.11.2006

Praha, 28. listopadu 2006 – Zabezpečovací zařízení v hodnotě 78 milionů korun ode dneška funguje v železniční stanici Teplice v Čechách. Systém dodala společnost AŽD Praha a díky němu se bude na Teplicku cestovat bezpečněji, ale také rychleji a pohodlněji. Uvedla to mluvčí AŽD Praha Sandra Gosmanová.

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Teplice v Čechách je významnou stavbou na trati Ústí nad Labem–Chomutov. Hlavním objednatelem a investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), která zde využila finančních prostředků uvolněných Státním fondem dopravní infrastruktury a dále pak ČD, a.s.. Realizace stavby trvala velmi krátkou dobu – od února do listopadu roku 2006. Účelem stavby bylo vybudovat nové elektronické zabezpečovací zařízení v železniční stanici Teplice v Čechách a na přilehlých tratích a  stanicích.

„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Teplice v Čechách navazuje na stavbu ostrovního nástupiště a podchodu pro cestující, která byla ukončena v loňském roce,“ uvedl ing. Bohuslav Navrátil, 1. náměstek generálního ředitele SŽDC. „Realizací těchto staveb dochází ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu jak pro cestující tak i z hlediska řízení dopravy.“

Dosavadní zabezpečovací zařízení, které sloužilo v Teplicích od roku 1964, bylo technologicky zastaralé a nevyhovovalo současným předpisům a normám. Nové elektronické stavědlo ESA 11 se naopak řadí k těm nejmodernějším a nejbezpečnějším a vyhovuje všem požadavkům Evropské unie. ESA 11 umožňuje automatické ovládání podřízených systémů, jako jsou například železniční přejezdy poblíž stanice nebo výhybky. Stavědlo samo vede i předepsanou dokumentaci, tzv. dopravní deník. Jeho využívání výrazně zjednoduší a zefektivní práci personálu stanice.

Dálkové ovládání, které je ve stanici nainstalováno, umožní v budoucnu ovládání celé stanice z asi 20 km vzdáleného dispečerského centra Ústí nad Labem Sever,“ uvedl ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha. „Stejné systémy zabezpečení a řízení železniční dopravy pracují na řadě našich dalších koridorových i regionálních tratí, v současné době jsou jeho aplikace instalovány také na řadě tratí Slovenska.“

Instalace zařízení probíhá v rámci širší modernizace trati. V letošním roce prošly rekonstrukcí blízké stanice Bohosudov a Řetenice a zároveň vzniklo nové řídicí stanoviště pro část tratě mezi Chabařovicemi a Oldřichovem u Duchcova. Velkou rekonstrukcí prochází samotné nádraží v Teplicích, které spadá do projektu Českých drah Živá nádraží. Opravovala se historická budova nádraží, bylo vystavěno kompletní nové osvětlení železniční stanice. V první etapě rekonstrukce stanice, jejímž investorem byla Správa železniční dopravní cesty, se vybudovalo se nové nástupiště, odvodnění kolejiště a v návaznosti na to byl obnoven železniční svršek, trakční vedení a celkové zařízení stanice. Bylo instalováno moderní informační zařízení včetně informačního systému pro nevidomé, za které byl investor – SŽDC – nominován na ocenění – Mosty 2005, stavby pro handicapované občany.

Z historie teplického nádraží

Počátky železniční stanice se váží k roku 1856, kdy společnost Ústecko-teplické dráhy požádala rakouskou státní správu o stavbu železnice z Ústí nad Labem do Teplic, aby tak navázala na Severní státní dráhu. Hlavním důvodem byla zvyšující se těžba uhlí v regionu. Přeprava uhlí z Teplic do Ústí nad Labem se  totiž do té doby uskutečňovala koňskými povozy. Zároveň se zde objevila i myšlenka přepravy lázeňských hostů do Teplic.

První vlak do Teplic dorazil v roce 1858. Budova nádraží byla v té době o mnoho menší než dnes. Současný vzhled novorománské budovy je výsledkem přestavby v roce 1871.Tehdy bylo nádraží často označováno za architektonický skvost Rakousko-Uherska. Budova je dílem architekta Turby, který se také podílel na plánech starého městského divadla v Teplicích.

V rozlehlé budově nádraží sídlilo ředitelství společnosti Ústecko-teplické dráhy. Přítomnost této instituce byla pro město výhodná, neboť dávky, které platila obci, tvořily značnou část příjmů města. V držení soukromé společnosti zůstala tato dráha až do roku 1923, kdy přešla do vlastnictví československého státu.

Díky vhodné poloze a významu lázeňského města bylo postupem času přes hlavní železniční uzel města zavedeno mnoho mezinárodních spojů. Výstavbou Ústecko-teplické dráhy získaly Teplice spojení nejen s Ústím nad Labem, Prahou a Karlovými Vary, ale též i s mnoha evropskými metropolemi, jako např. s Drážďanami, Lipskem, Berlínem, Hamburkem, Norinberkem, Vídní, Budapeští a Terstem.

V roce 1964 se na trati začalo budovat zabezpečovací zařízení typu SSSR. Od té doby nedošlo k žádným revolučním změnám. Až na začátku 21. století dochází k jeho kompletní rekonstrukci. Zřízena byla například ostrovní nástupiště a zrekonstruována odbavovací hala nádraží. Dnes železniční stanice získala nové zabezpečovací a řídicí zařízení.

V rámci projektu Živá nádraží se v budoucnosti z teplického nádraží stane významné centrum obchodu a služeb, kam budou lidé přicházet nejen za cestovánímHlášení poruch

Administrováno redakčním systémem společnosti NETservis. Mapa webu Prohlášení přístupnosti RSS XML Sitemap Kontakty AŽD Praha ve světě

česky englishpусcкий