Termín instalace zabezpečovacího zařízení na tramvajové trati v Ostravě oddaluje nezbytná administrativa

Hlavní stránka / Média / Tiskové zprávy / Termín instalace zabezpečovacího zařízení na tramvajové trati v Ostravě oddaluje nezbytná administrativa

11.12.2008

Praha, 10. prosince 2008: AŽD Praha s.r.o. vyhrála výběrové řízení na dodavatele zabezpečovacího zařízení pro jednokolejnou tramvajovou trať Vřesinská – Zátiší v Ostravě. Se zadavatelem této zakázky, Dopravním podnikem Ostrava, byla uzavřena smlouva, ve které se předpokládalo, že k instalaci zařízení dojde do konce kalendářního roku 2008. V současné době je jasné, že se termín nepodaří splnit. Společnost AŽD Praha s.r.o. cítí povinnost informovat veřejnost o důvodech této situace.

Pro vysvětlení stávající situace je potřeba následující rekapitulace:

11. 4. 2008      tragická dopravní nehoda na předmětné trati
  1. 7. 2008      vyhlášení veřejné obchodní soutěže
11. 8. 2008      stanovení termínu pro předložení nabídek
  3. 9. 2008      vyrozumění o přijetí naší nabídky
8. 10. 2008      podepsána Smlouva o dílo
  říjen 2008      zahájení prací

-       projektové práce
-       geometrické zaměření
-       na všech katastrálních úřadech zjištěn stav pozemků
-       objednávka materiálu
-       výroba zabezpečovacího zařízení.
 
Na základě zkušeností, které máme s obdobnými zakázkami, jsme předpokládali, že pro instalaci zabezpečovacího zařízení postačí institut tzv. „ohlášení stavby“. Dne 10. listopadu 2008 však krajský úřad  naší žádosti bohužel nevyhověl a rozhodl o stanovení stavebního úřadu k provedení územního řízení  a vydání rozhodnutí pro tuto stavbu. Tímto stavebním úřadem stanovil Obecní úřad Velká Polom, stavební úřad.

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, krajský úřad jednoznačně požaduje územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavební řízení se týká 522 pozemků různých typů vlastníků. Soukromí vlastníci po zjištění, že se části jejich pozemků nachází na dopravní tramvajové cestě, požadují odprodej celých pozemků. Některé z pozemků jsou v majetku státního podniku Lesy České republiky a nelze je tedy pronajmout. Tyto pozemky je proto nutné vyjmout z lesního fondu. S řadou majitelů je nutné uzavřít smlouvy o právu provést stavbu. Bez stavebního povolení nelze stavbu zahájit. Proces územního rozhodnutí a stavebního povolení nelze urychlit, vynechat ani předběhnout, firma by totiž porušila zákon.

Tyto skutečnosti znemožnily zrealizovat stavbu v původním požadovaném termínu. Po vyřízení všech potřebných formalit nutných pro územní rozhodnutí a následně pro stavební povolení naše firma zrealizuje stavbu do sedmi týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

Společnost AŽD Praha s.r.o. by ráda vyjádřila nespokojenost a politování nad okolnostmi, které brání realizaci této zakázky v předpokládaném termínu a neumožňují Dopravnímu podniku Ostrava dostát svému slibu. AŽD Praha s.r.o. se zavazuje k dodání celého zařízení v nejkratším možném termínu po udělení nezbytných povolení, které vyžaduje platná legislativa České republiky.Hlášení poruch

Administrováno redakčním systémem společnosti NETservis. Mapa webu Prohlášení přístupnosti RSS XML Sitemap Kontakty AŽD Praha ve světě

česky englishpусcкий