Trať Bakov Nad Jizerou–Česká Lípa má nové špičkové technologické zařízení

Hlavní stránka / Média / Tiskové zprávy / Trať Bakov Nad Jizerou–Česká Lípa má nové špičkové technologické zařízení

26.3.2008

Trať Bakov Nad Jizerou–Česká Lípa má nové špičkové technologické zařízení Česká Lípa, 26. března 2008 – Dnes byla slavnostně ukončena racionalizace tratě Bakov nad Jizerou–Česká Lípa. Trať byla vybavena nejmodernějším zabezpečovacím zařízením s dálkovým ovládáním české výroby, které umožňuje řídit provoz tohoto traťového úseku v délce 45 kilometrů z jednoho dispečerského pracoviště. V rámci stavby bylo nově zabezpečeno rovněž 17 železničních přejezdů.

Trať Bakov nad Jizerou–Česká Lípa je významnou spojnicí mezi Středočeským a Libereckým krajem. Denně po ní projede kolem 60 vlakových souprav. Po dokončení racionalizace mohou úsekem projíždět rychlostí až 80 km/h. Provedené úpravy navíc výrazně zvýšily bezpečnost železničního provozu a snížily provozní náklady.  „Správa železniční dopravní cesty věnuje maximální pozornost nejen modernizacím koridorů, ale i rekonstrukcím dalších významných celostátních a regionálních tratí. A právě zde vysoká bezpečnost provozu a snižování nákladů na řízení provozu jsou pro nás zásadními parametry,“ řekl dnes Ing. Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Trať Bakov nad Jizerou–Česká Lípa se díky instalaci elektronického stavědla ESA 11 s plně elektronickými vstupními a výstupními jednotkami (EIP) stává nejmodernější mimokoridorovou tratí v České republice. „Jedná se o nejnovější systém z produkce AŽD, který jsme premiérově nasadili na této trati. Díky maximálnímu využití elektronických prvků snižuje personální náročnost obsluhy na minimum a prakticky vylučuje možnost selhání lidského faktoru,“ řekl Ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha. Na stavědlo jsou napojena zabezpečovací zařízení stanic Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Okna, Doksy, Jestřebí a Srní u České Lípy a traťová zabezpečovací zařízení v mezistaničních úsecích. Provoz na celém traťovém úseku je řízen jediným dispečerem z pracoviště v České Lípě.

V celém úseku byl také vybudován traťový rádiový systém, nádraží v Doksech získalo nový informační systém pro cestující a další sdělovací a informační systémy (kamerové systémy, rozhlasové zařízení a integrované telekomunikační zařízení). Ty byly zprovozněny rovněž v ostatních stanicích a zastávkách.

Sedmnáct přejezdů získalo nová zabezpečovací zařízení a sedm z nich i nové závory. Do systému se podařilo plnohodnotně zapojit i zřídka používané přejezdy u polních cest, u nichž by instalace nového zařízení byla zbytečně nákladná. Přejezdy zůstávají trvale uzavřené a pouze v případě potřeby průjezdu je dozorčí ze stanice schopen přejezd otevřít.

K dalším zajímavým systémům, které byly na trati použity, patří počítače náprav či elektrický ohřev výhybek pro zajištění sjízdnosti tratě v zimě. Systémy jsou vybaveny účinnou diagnostikou, takže v případě poruchy či vnějšího narušení činnosti okamžitě indikují příslušné informace do místa obsluhy. Samočinný hasicí systém v jednotlivých stanicích je napojen na řídicí pracoviště v České Lípě, takže při vzniku požáru je dispečer okamžitě informován.

Investorem stavby, která stála více než 200 milionů Kč, byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, veškeré systémy dodala společnost AŽD Praha.Hlášení poruch

Administrováno redakčním systémem společnosti NETservis. Mapa webu Prohlášení přístupnosti RSS XML Sitemap Kontakty AŽD Praha ve světě

česky englishpусcкий