Unikátní systém satelitního sledování vlaků získal mezinárodní ocenění

Hlavní stránka / Média / Tiskové zprávy / Unikátní systém satelitního sledování vlaků získal mezinárodní ocenění

5.12.2011

Unikátní systém satelitního sledování vlaků získal mezinárodní ocenění Projekt s názvem TLIGS (Train Logistic and Integration GNSS System) má za úkol zvýšit bezpečnost na železnici sjednocením subsystémů evidujících infrastrukturu, vozidla i personál. Systém s prvky RFID (radiofrekvenční identifikace) vytváří komunikační celek ekonomicky efektivnější nežli stávající kabelové spojení. Dokáže sledovat celistvost vlaku, jeho rychlost i polohu, a komunikuje s železniční infrastrukturou. Projekt uspěl v mezinárodní soutěži EUROPEAN SATELLITE NAVIGATION COMPETITION 2011.

Ocenění z rukou ministra dopravy Pavla Dobeše převzalo sdružení čtyř firem, které systém navrhly: Immobiliser Central Europe, Eurosignal (dceřiná společnost AŽD Praha), COMINFO a VPRON.
„Pro lepší představu lze systém přirovnat k podobnému principu, jakým fungují bezpečnostní rámy v obchodech, které odhalí zloděje zboží. I ty využívají elektronické čipy ukryté ve výrobcích na bázi RFID,“ popisuje ředitel Eurosignalu Ing. Vladimír Kampík.
 
TLIGS může být velmi dobře využit i v logistice pro přepravu nebezpečného nákladu. Lze jím sledovat každý jednotlivý vagon, zda opravdu směřuje na místo svého určení, nebo se z trasy vychýlil. „Jde o první systém na světě, který počítá i s lidským faktorem. Dokáže například lokalizovat a identifikovat železniční personál. Dá se tak například po mimořádné události zpětně zjistit, kdo se kde pohyboval. Lze tak přesně dohledat, zda odpovědní zaměstnanci skutečně byli na pracovišti “ dodávají Ing. Jaroslav Jansa a Ing. Stanislav Srb.
 
Cílem celého projektu je sjednocení roztříštěných subsystémů pro sledování vlaků. Každý vagon má svůj čip RFID (radiofrekvenční identifikace), který mimo vzájemné pozemní komunikace, komunikuje s vyššími vrstvami zabezpečovacího zařízení a využívá nového navigačního systému Galileo. Galileo je budovaný evropský autonomní Globální družicový polohový systém (GNSS), který je nezávislou obdobou amerického systému Navstar GPS a ruského systému GLONASS.
 
Společnost Eurosignal (dceřiná společnost české společnosti AŽD Praha) navrhla koncepci nízkonákladového železničního světelného přejezdového zařízení s využitím RFID prvků. Pomocí otřesových a feromagnetických čidel detekujících jízdu vlaku lze bez použití kabelů uvést železniční přejezd do výstrahy.
 
Mezinárodní soutěž "European Satellite Navigation Competition“ (ESNC) - dříve známá jako Galileo Masters - je zaměřena na ideové návrhy a projekty týkající se využití družicových navigačních systémů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.Hlášení poruch

Administrováno redakčním systémem společnosti NETservis. Mapa webu Prohlášení přístupnosti RSS XML Sitemap Kontakty AŽD Praha ve světě

česky englishpусcкий