V Pelhřimově vzniklo řídící centrum pro trať Horní Cerekev–Tábor

Hlavní stránka / Média / Tiskové zprávy / V Pelhřimově vzniklo řídící centrum pro trať Horní Cerekev–Tábor

26.9.2007

V Pelhřimově vzniklo řídící centrum pro trať Horní Cerekev–Tábor Tábor, 26. září 2007 – Dnes byla slavnostně ukončena racionalizace regionální železniční trati Horní Cerekev–Tábor. Moderní zabezpečovací a sdělovací zařízení zlepší na 69 kilometrech této trati komfort cestování, zvýší bezpečnost provozu železniční i silniční dopravy a významně sníží počet pracovních sil.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), postupně modernizuje nejen hlavní železniční tahy patřící do sítě tranzitních železničních koridorů, ale nemalé částky investuje také do regionálně významných tratí. „Naší proritou je jednoznačně zvýšení bezpečnosti provozu regionálních tratí a jejich vybavení moderní technologií, stejně jako se to podařilo na trati z Horní Cerekve do Tábora,“ řekl dnes ing. Jan Komárek, generální ředitel SŽDC, s.o.

Při modernizaci byl tento úsek trati vybaven systémem ESA 11, který s nadstavbou DOZ 1 umožňuje řídit provoz dálkově z jednoho dispečerského stanoviště. Řídicím centrem se stala železniční stanice Pelhřimov. „V Pelhřimově jsme vybudovali jednotné obslužné pracoviště podporované systémem dálkového ovládání, které tak může řídit kompletní provoz na trati,“ vysvětlil systém řízení generální ředitel AŽD Praha ing. Zdeněk Chrdle. Součástí pelhřimovského systému je i graficko-technologická nadstavba (GTN) s modulem pro zjednodušené vedení elektronické dopravní dokumentace a přenos čísel vlaků.

Součástí modernizace bylo vybavení dvanácti železničních přejezdů moderní technologií a rekonstrukce dalších pěti přejezdů. Přejezdy jsou napojeny na řídicí systém a vybaveny provozní diagnostikou, která neustále sleduje stav zabezpečovacího zařízení na přejezdu. Tato data jsou uchovávána tak, aby je bylo možno analyzovat v případě nehody nebo poruchy.

Pro cestující je nově instalováno rozhlasové zařízení. Hlasový informační systém je také řízen z Pelhřimova a umožňuje jak místní, tak i dálkové automatické hlášení podle pohybu vlaků na trati. Racionalizace trati, kterou se podařilo dokončit s půlročním předstihem, výrazně zjednoduší dopravní situaci jak v Jihočeském kraji, tak i v kraji Vysočina. Modernizace umožnila snížit počet provozních pracovníků o 39 a také výrazně redukovat provozní náklady.

Investorem modernizace traťového úseku Horní Cerekev–Tábor, financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Z historie trati:
Trať Horní Cerekev–Tábor je součástí historické transverzální dráhy, prvně zmiňované již roku 1872 v návrh na výstavbu. Malebná krajina Českomoravské vrchoviny nabízí nejen nádherné scenérie, ale místy i stoupání až 28 ‰, historické, až 20 metrů vysoké kamenné mosty a jednotný architektnický styl pro vedlejší tratě z 80. a 90. let devatenáctého století, kterému se přezdívalo styl „šumavský“. Výstavba trati byla zahájena v roce 1886 na třech stavebních úsecích. Dráha byla zprovozněna o dva roky později.Hlášení poruch

Administrováno redakčním systémem společnosti NETservis. Mapa webu Prohlášení přístupnosti RSS XML Sitemap Kontakty AŽD Praha ve světě

česky englishpусcкий