Živé nádraží ČD v Kolíně vytvoří AŽD Praha

Hlavní stránka / Média / Tiskové zprávy / Živé nádraží ČD v Kolíně vytvoří AŽD Praha

19.4.2006

Kolín, 19. dubna 2006 – České dráhy, a. s., vybraly ve výběrovém řízení na revitalizaci kolínského nádraží projekt společnosti AŽD Praha. Podle předběžné studie náklady na rekonstrukci nepřesáhnou 40 milionů korun.

AŽD Praha, která má v Kolíně sídlo jednoho ze svých závodů, by měla postupně zajistit rekonstrukci budov nádraží a navrhnout komerční využití některých z nich. K dispozici bude celkem dvacet sedm objektů, u nichž se nejdříve posoudí, nakolik jsou důležité pro vlastní provoz železniční stanice, a poté se navrhne jejich alternativní využití. Rekonstrukcí tak vzniknou nejen komerční prostory, ale také prostor pro plné fungování technologií Českých drah a také SŽDC.

Nádraží výrazně ožije,“ říká finanční ředitel AŽD Praha, ing. Miroslav Kozák. „Rekonstrukcí vzniknou nové komerční prostory k pronájmu. V poslední etapě dojde k výstavbě nových budov směrem k centru města.“

„Českým drahám se spolupráce s komerčními partnery na revitalizaci nádraží výrazně osvědčuje. Vedle partnera AŽD Praha pro revitalizaci nádraží v Kolíně se nám již podařilo najít partnery pro revitalizaci řady dalších nádraží po celé ČR. Díky tomu jsou Živá nádraží skutečně masivní modernizační ofenzivou. Náš cíl je během deseti let zkvalitnit úroveň nádraží Českých drah ve  většině měst v rámci ČR,“ dodává ing. Jiří Kolář, náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.  

Realizace projektu v Kolíně bude probíhat ve třech etapách do roku 2011. Letos a v průběhu příštího roku dojde k rozboru situace a vazeb v lokalitě osobního a nákladového nádraží. Projednání a schválení projektové dokumentace proběhne do roku 2008. V  závěrečné etapě se nádraží dočká přestavby budov, případně dostavby nových prostor a komerčního a volnočasového využití budov nádraží. Cestující po revitalizaci budou na nádraží procházet obchodním centrem, kde naleznou obchůdky, restaurace a nejrůznější služby.

Železniční stanice Kolín je velký dopravní železniční uzel s pěti dopravními směry. Stanicí prochází také železniční koridor a v budoucnu zřejmě i koridorová trať Drážďany - Budapešť. Nádraží pokrývá  plochu 83,1 ha. Denně jím projde nejméně 10 000 cestujících, v ranní špičce až 950 osob za hodinu). V nádraží zastavují také vlaky kategorií EuroCity a InterCity spojující Kolín kromě významných center v ČR také s Dánskem, SRN, Rakouskem, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Významnou roli hraje Kolín také v příměstské dopravě v okolí Prahy, kdy příměstské vlaky ČD vedené moderními dvoupodlažními jednotkami 471 CityElefant spojují Kolín s Prahou ve špičkách až v půlhodinovém intervalu.

AŽD Praha již zajišťuje revitalizaci v železniční stanici Havlíčkův Brod a připravuje návrhy projektů i na další nádraží.

Během deseti let budou ve většině měst České republiky nad 20 tisíc obyvatel modernizovaná nádraží.

České dráhy v rámci strategie ŽIVÁ NÁDRAŽÍ již několik let masivně modernizují staniční infrastrukturu a do desíti let by tak v naprosté většině měst nad 20 tisíc obyvatel měla veřejnosti sloužit moderní nádraží, která budou splňovat veškeré požadavky na moderní a pohodlné cestování. K revitalizaci nádraží používají České dráhy několik způsobů financování:

1. Financování z vlastních zdrojů

2. Financování za přispění měst a municipalit

3. Financování ve spolupráci se soukromým kapitálem (metoda PPP) a to buď formou dlouhodobých pronájmů anebo prostřednictvím založením společných podniků

Ad 1) Z vlastních zdrojů ČD financovaly modernizaci několika desítek stanic v ČR a i v dalších letech se počítá s využitím této metody pro financování modernizací těch nádraží, kde vzhledem například k velikosti nádraží může být obtížné nalézt komerčního partnera, který by se na revitalizaci podílel. Modernizovaná nádraží tak slouží veřejnosti například v Českém Těšíně, Znojmě a v Hradci Králové, v Děčíně, Chocni a v dalších místech – především ve stanicích na hlavních a koridorových tratích.

Ad 2) Města a municipality se často podílejí na financování modernizování nádraží a doplňují vlastní zdroje ČD, příkladem mohou být rekonstruovaná nádraží v Táboře, Prostějově či v Ostravě Svinově jejichž modernizace byly ukončeny v letošním roce.

Ad 3) Do programu revitalizace prostřednictvím spolupráce se soukromým kapitálem zařadily ČD cca 60 stanic a v tuto chvíli již byly vybráni a potvrzeni statutárními orgány partneři například pro revitalizaci nádraží v Ústí nad Labem, Teplicích, Havlíčkově Brodě, Kolíně, Františkových lázních, v Praze hl. n., v Praze Smíchově, Praze Holešovicích, Praze Masarykovo nádraží, Pardubicích či v Hradci Králové.Hlášení poruch

Administrováno redakčním systémem společnosti NETservis. Mapa webu Prohlášení přístupnosti RSS XML Sitemap Kontakty AŽD Praha ve světě

česky englishpусcкий