70lat od powstania AŽD – pełnych sukcesów w kraju oraz za granicą, i towarzyszące jej zmiany w strukturze firmy

Firma AŽD obchodzi w tym roku 70-lecie swojego powstania. Firma przez ten czas znacznie się zmieniła, ale wciąż pozostaje w rękach czeskich właścicieli i tak pozostanie Ugruntowana pozycja w kraju, ekspansja zagraniczna, rozwój telematyki drogowej, a zwłaszcza współpraca z amerykańską firmą w dziedzinie nanotechnologii zmusiły zarząd spółki do przejścia na strukturę holdingową.

Uproszczenie zarządzania i usprawnienie komunikacji pomiędzy spółką-matką a ponad dwudziestoma spółkami zależnymi to główne przyczyny rozpoczętego już procesu zmiany struktury organizacyjnej grupy AŽD. Po jego całkowitym zakończeniu w 2025 roku właściciele czeskiej spółki oczekują dalszego pomyślnego rozwoju i dobrobytu całej grupy, jej dalszej ekspansji, a także zwiększenia stabilności i elastyczności.

Od prywatyzacji w 1993 roku AŽD znajduje się w rękach czeskich właścicieli, a informacje o sprzedaży spółki lub jej części okazały się nieprawdziwe.

Rozszerzenie działalności firmy na rynku krajowym oraz ekspansja na kraje sąsiednie, zwłaszcza Słowację, Węgry i Polskę, ale także Bułgarię, Chorwację i wiele innych, doprowadziły firmę do poziomu europejskiego.
Spółka posiada także dwie linie testowe, które są zintegrowane z infrastrukturą kolejową Republiki Czeskiej. Po całkowitym przywróceniu regularnego ruchu pasażerskiego na linii Śliwkowej w obrębie linii U10 (Litoměřice Górne – Lovosice – Most) przygotowywane zostały warunki do testowania pociągów autonomicznych oraz powstania Centrum Kompetencji AŽD do spraw wspierania czeskiego szkolnictwa wyższego na linii kolejowej „Kopidlnka“ (Kopidlno – Dolny Bousov).
 
„Rozszerzenie działalności spółki i związane z tym zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy AŽD wydają się konieczne i logiczne. Na pewno nie wprowadzamy zmian w celu sprzedaży firmy, a wręcz przeciwnie. W przyszłości chcemy być jeszcze bardziej konkurencyjni, i to nie tylko w skali kraju, do czego muszą pasować mechanizmy zarządzania Grupy AŽD. Jesteśmy przekonani, że po zakończeniu zmian w strukturze organizacyjnej, Grupa AŽD będzie stabilną czeską spółką, która nie tylko będzie jednym z ważniejszych podatników w naszym kraju, ale także reinwestować zyski firmy w badania i rozwój i we współpracę z uniwersytetami i szkołami średnimi oraz w projekty technologiczne” – mówi dyrektor generalny AŽD Zdeněk Chrdle.

Zpět