Zintegrowany system zarządzania

Głównym priorytetem AŽD Praha jest spełnianie wymagań, potrzeb i oczekiwań klientów.

Aby móc zrealizować ten priorytet, firma wdrożyła zintegrowany system zarządzania, który zapewnia realizację strategicznych celów i wymagań w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji.

Zintegrowany system zarządzania obejmuje przedmiot działalności firmy. Określa współzależności pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi i działami, a także określa odpowiedzialność za procesy zapewniające jakość produktu końcowego dostarczanego klientowi, minimalizując negatywny wpływ na środowisko, bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo informacji przy zarządzaniu majątkiem w ramach działalności inżynieryjnej i dostaw oraz prac rozwojowo-badawczych.

Zintegrowany system zarządzania jest regularnie audytowany przez niezależną stronę trzecią - akredytowaną jednostkę certyfikującą CQS z.s. będącą członkiem sieci międzynarodowego stowarzyszenia jednostek certyfikujących IQNet.

Akredytowana jednostka certyfikująca zadeklarowała zgodność z:

  • systemem zarządzania jakością wg ČSN EN ISO 9001: 2016 (QMS)

  • systemem zarządzania środowiskowego wg ČSN EN ISO 14001: 2016 (EMS)

  •  systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ČSN ISO / IEC 27001: 2014 (ISMS)

  •  systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ČSN ISO 45001: 2018 (OHSMS)


    Na podstawie pozytywnego audytu firma AŽD Praha uzyskała certyfikaty QMS, EMS OHSMS i ISMS.