Z historii

Początki firmy są ściśle związane z powojenną modernizacją i odbudową transportu kolejowego w Czechosłowacji. Dzisiejsza AŽD Praha nawiązuje do tradycji trzech firm założycielskich

  • ČSD - Budowa i montaż urządzeń telekomunikacyjnych i zabezpieczających
  • ČSD - Produkcja urządzeń telekomunikacyjnych i zabezpieczających
  • ČSD - Centralny magazyn zaopatrzeniowy

Te trzy firmy powstały w 1954 roku. Dlatego ten rok bywa uznawany za datę powstania naszej spółki. W 1958 roku firmy założycielskie zostały połączone w jedno wspólne przedsiębiorstwo, które nazwano Produkcja i budowa urządzeń telekomunikacyjnych i zabezpieczających.

Nazwa Automatyzacja transportu kolejowego (czeski skrót AŽD) została po raz pierwszy użyta w 1961 roku.  Jako samodzielne przedsiębiorstwo branżowe firma AŽD Praha powstała dziesięć lat później, gdy dołączono do niej słowacką część - AŽD Bratislava. W 1993 roku powstała firma prywatna AŽD Praha. Firma ma wyłącznie czeski kapitał i jest obecnie największą czeską firmą w branży technologii zabezpieczeń i SRK na czeskim rynku.

Dziś

Dziś AŽD zatrudnia około 2000 pracowników na terenie całej Republiki Czeskiej. Siedziba spółki znajduje się w Pradze, podobnie jak jej zakład Technika oraz dywizja Serwisu i Teleinformatyki. Dywizja Automatyzacji Techniki Drogowej ma swoją siedzibę w Brnie. AŽD ma zakłady montażowo-produkcyjne w Brnie i Ołomuńcu oraz Zakład Zaopatrzenia i Zbytu w Ołomuńcu. AŽD stale z powodzeniem rozwija swoją działalność za granicą, utworzyła kilka spółek zależnych w Polsce, Serbii, Bułgarii, Białorusi, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz na Słowacji.