Produkcja

Własna produkcja przemysłowa stanowi istotną część działalności firmy i ma znaczący udział w dostawach technologii zabezpieczających, telekomunikacyjnych i sterujących AŽD Praha. Realizują ją zakłady produkcyjne w Brnie i Ołomuńcu, gdzie odbywa się montaż obwodów drukowanych, produkcja zestawów elektronicznych oraz obróbka.