Centrum szkoleniowe

W Brnie w naszym ośrodku szkoleniowym oferujemy możliwość wykorzystania symulatora do obsługi systemów sygnalizacji z wykorzystaniem zintegrowanego stanowiska sterowania TrafficSWing JOP. Symulator jest nowoczesnym, unikatowym i wysokospecjalistycznym ośrodkiem szkoleniowym wykorzystywanym do szkolenia obsługi nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK).

Symulator

Szkolenie operatorów systemów zabezpieczających

ZALETY SYMULATORA -identyczne środowisko pracy jak na prawdziwych stanowiskach sterowania, szkolenie w zakresie sterowania systemami sygnalizacyjnymi ze zintegrowanego stanowiska sterowania JOP, szkolenie teoretyczne poparte praktycznymi ćwiczeniami sytuacji modelowych w symulowanym, rzeczywistym środowisku pracy, symulacja szczególnych sytuacji drogowych, awarii itp. 

MOŻLIWOŚCI SYMULATORA - sterowanie nastawniami, liniowymi systemami zabezpieczającymi i systemami przejazdów kolejowych, ustawianie przebiegów pociągowych i manewrowych, sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi, dopuszczenia linii przesyłowych, automatyczna praca na poziomie systemów zabezpieczających, automatyczna praca liniowych systemów zabezpieczających, automatyczne ustawianie przebiegów itp.

MODELOWA LINIA KOLEJOWA
Modelowa linia kolejowa jest najważniejszą częścią całego symulatora szkoleniowego. Częścią symulatora jest dwutorowa linia typu korytarzowego z czterema stacjami. Stacje są wyposażone w system zabezpieczający StationSWing ESA. Ruch pociągów na odcinkach jest sterowany przez elektroniczny system automatycznej blokady liniowej TrackSWing ABE-1. Na linii występują samoczynne przejazdy kolejowo- drogowe. Jedna linia kolejowa odchodzi od linii korytarzowej i ma prostą stację wyposażoną w punkty samonaprowadzające. Modelowa linia kolejowa jest wyposażona w obwody torowe o takiej samej konstrukcji jak na rzeczywistym torowisku. Sprzęt i oprogramowanie aplikacji szkoleniowych to rzeczywiste systemy AŽD Praha instalowane na czeskich i zagranicznych liniach kolejowych. 

Kontakt:

AŽD Praha – Tréninkové centrum BRNO
(Centrum szkoleniowe)
Krizikova 32)
612 00 Brno – Kralovo Pole
Czech Republic
 
inż. Milan Ptáček
Telefon: +420 543 214 868
E-mail: ptacek‌‌M‌‌signalprojekt.cz