Kierownictwo i organizacja firmy

Na czele firmy stoi trzech członków zarządu:

inż. Zdeněk Chrdle
dyrektor generalny

Tel.: +420 267 287 201

E-mail: chrdle.zdenek‌‌M‌‌azd.cz

inż. Roman Juřík
dyrektor ds. technicznych

Tel.: +420 267 287 361

E-mail: jurik.roman‌‌M‌‌azd.cz

Daniela Veselá
menadżer ds. wewnętrznych firmy

Tel.: +420 267 287 147

E-mail: vesela.daniela‌‌M‌‌azd.cz

Członkowie zarządu odpowiadają przed zgromadzeniem wspólników, które spotyka się regularnie w celu omówienia strategicznych, biznesowych i operacyjnych spraw spółki. Za kierowanie bieżącą działalnością całej spółki odpowiada centrala firmy z siedzibą w Pradze.

Dyrekcja firmy dzieli się na wyspecjalizowane sekcje: