Zakład Technika (ZTE)

AŽD Praha s.r.o.
Závod Technika (ZTE)
Zirovnicka 3146/2
Zabehlice
106 00 Prague 10

Czech Republic

Zakład Technika powstał w 1993 roku. Zakład ten od początku był odpowiedzialny za badania i rozwój oraz testowanie nowych produktów. Oprócz tworzenia samych systemów zakład zajmuje się również na szeroką skalę działalnością projektową (dział projektowy). Obiekty zakładu Technika są wyposażone w najnowocześniejsze systemy pomiarowe i komputerowe. Zakład Technika prowadzi także niezależne laboratorium badawcze i poligon testowy, które weryfikują zasady działania i funkcje poszczególnych części urządzeń oraz kompleksowych rozwiązań. Dział projektowy jest niezależną częścią zakładu Technika i odpowiada za wszystkie działania projektowe realizowane na potrzeby AŽD Praha, a dzięki swoim wysoko wykwalifikowanym specjalistom jest w stanie przygotować dokumentację projektową oraz dokumentację powykonawczą w wymaganym zakresie i terminie.