Polityka kadrowa

Głównym celem polityki kadrowej AŽD Praha s.r.o. jest rozwijanie wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników. Wszystkim naszym pracownikom zapewniamy takie warunki i wsparcie, które umożliwiają im rozwój zawodowy oraz zdobywanie wiedzy fachowej, umiejętności i rozwijanie talentów. Doceniamy wysoką efektywność oraz sukcesy zawodowe i dokładamy wszelkich starań, aby wszyscy nasi pracownicy czuli się dobrze i byli zadowoleni.

Od naszych pracowników oczekujemy

 • profesjonalizmu
 • wysokiego zaangażowania
 • znajomości języka angielskiego (na wybranych stanowiskach)
 • umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej
 • elastyczności
 • kreatywności
 • zdolności utożsamiania się z kulturą firmy
 • mobilności 

Chętnie spotykamy się z takimi osobami i oferujemy im ciekawą i perspektywiczną pracę.

AŽD Praha umożliwi Państwu i zaoferuje

 • kontakt z najnowocześniejszymi technologiami
 • szansę na rozwój osobisty i karierę zawodową
 • pracę przy ważnych i wymagających zadaniach (w tym przy znaczących zleceniach budowlano-montażowych)

Świadczenia pracownicze

Firma AŽD Praha dba o zadowolenie swoich pracowników, dlatego zapewnia im liczne świadczenia pracownicze. Nasze świadczenia pracownicze obejmują:

 • skrócony czas pracy do 37,5 godziny tygodniowo
 • w przypadku pracowników działu rozwoju i projektantów - elastyczny czas pracy
 • świadczenie na ubezpieczenie emerytalne
 • dodatek na wyżywienie
 • samochód służbowy i możliwość korzystania z niego do celów prywatnych
 • zwrot kosztów pobytów rehabilitacyjnych i leczniczych
 • dodatek na podnoszenie kwalifikacji na potrzeby firmy
 • inne świadczenia i benefity wynikające z układu zbiorowego pracy oraz zasady korzystania z pracowniczego funduszu socjalnego