Projektowanie, okablowanie i inżyniering

AŽD Praha s.r.o. to firma świadcząca wszelkie usługi z zakresu techniki sygnalizacyjnej, telekomunikacyjnej i automatyki. Działalność firmy koncentruje się przede wszystkim na fazie realizacji inwestycji, którą poprzedza wymagający etap dewelopersko-projektowy. Terminowe zapewnienie odpowiedniej dokumentacji projektowej ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektu oraz utrzymania rozwiązań technicznych i kosztów produkcji.