Zgłoszenie wady

Dotyczy zgłaszania usterek i awarii systemów bezpieczeństwa i telekomunikacyjnych, dostarczonych i wyprodukowanych przez AŽD Praha. Zamieszczona niżej lista zawiera dane kontaktowe do zgłaszania awarii dla poszczególnych terytoriów zagranicznych oraz link w razie potrzeby ewentualnych porad, szkoleń i udzielania informacji w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń sygnalizacyjnych, telekomunikacyjnych oraz informatycznych.

Serbia

Zoran Kovačević
AŽD Saobraćajni Sistemi, d.o.o., Bulevar kralja Aleksandra 24, 110 00 Bělehrad

Phone: +381 32 39 847

E-mail: servis.srbija‌‌M‌‌azd.cz

Czarnogóra

Mirko Pajović
AŽD Praha s.r.o., dio stranog društva Crna Gora, Orahovačka b.b., 81 000 Podgorica

Phone: +382 20 621 561

E-mail: servis.montenegro‌‌M‌‌azd.cz

Turcja

Grecja

Słowacja

Stoličný František
AŽD Praha s.r.o., Organizational unit, Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

Phone: +421 903 510 182

E-mail: stolicny.frantisek‌‌M‌‌azd.cz