O firmie

AŽD Praha jest znaczącym, czeskim dostawcą i producentem sprzętu zabezpieczającego, telekomunikacyjnego oraz automatyki, przede wszystkim dla takich branż jak transport kolejowy i drogowy, wraz z rozwiązaniami z zakresu telematyki i pozostałych technologii. Firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową i projektową, zapewnia produkcję, montaż, naprawę oraz serwis urządzeń, systemów i realizację inwestycji w następujących głównych dziedzinach:

 • transport kolejowy
 • systemy metra i transport zakładowy
 • systemy telekomunikacyjne, informatyczne i radiowe
 • aplikacje telematyczne
 • systemy drogowe, sygnalizacyjne i parkingowe
 • nowe systemy telefoniczne i radiowe kierowania ruchem kolejowym oraz informowania podróżnych

Produkty, powstające w firmie, uwzględniają najnowocześniejsze trendy techniczne i użytkowe. Firma AŽD zatrudnia obecnie ponad 1 700 pracowników. Dzięki wieloletnim tradycjom, sięgającym roku 1954, firma zdobyła stałe miejsce oraz wiodącą pozycję wśród pozostałych firm w swojej branży.

Najważniejsze projekty

 • modernizacja korytarzy kolejowych
 • projekty ETCS/ERTMS
 • modernizacja i przebudowa poszczególnych linii i przejazdów kolejowych
 • instalacja urządzeń zabezpieczających w praskim metrze
 • wprowadzenie automatycznego systemu prowadzenia pociągów w praskim metrze na linii „A”
 • instalacja sygnalizacji świetlnej do kierowania ruchem na skrzyżowaniach na terenie całej RCz
 • instalacja systemów pomiaru prędkości i rozpoznawania tablic rejestracyjnych w RCz 

Znaczący klienci

 • Railway Administration - SŽ, s.o., České dráhy, a.s., Dopravní podnik Praha, a.s.

 • Road transport - Metrostav, SSZ, PSVS, Skanska, town and city municipalities in the Czech Republic

 • Belarus Railways (BZD), Turkish State Railways (TCDD), Lithuanian Railways (LG), Slovak National Railways (ZSR), Nashville Eastern Rail Road (NERR), Indian Railways (IR), Malaysian Railways (KTMB), Hellenic Railways Organization (OSE), Serbian Railways (ZS), Railways Infrastructure of Montenegro (ZICG), Federation of Bosnia and Herzegovina Railways (ŽFBH), Republika Srpska Railways (ŽRS), Polish Railways (PKP PLK), Croatian Railways (HZ-I)

AŽD Praha za granicą

Działalność gospodarcza AŽD Praha s.r.o. za granicą stanowi znaczącą część jej działalności. Ważnymi rynkami dla AŽD Praha są Słowacja, Litwa, Polska, Serbia, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Chorwacja, Grecja, Turcja, Bułgaria, Malezja, Azerbejdżan i Gruzja. Jednym ze wskaźników rozwoju zagranicznej aktywności firmy są liczne spółki córki działające poza granicami Czech. Są to AZD BH w Bośni i Hercegowinie i AZD Polska w Warszawie, zapewniające wsparcie przy realizacji bieżących zleceń. Spółka AZDAP koordynująca działalność gospodarczą AŽD Praha w Turcji. Ponadto AZD SASI w Serbii, AZD Zagreb w Chorwacji, AZD Slovakia i AZD Bratislava na Słowacji, a także BALKAN SAST w Bułgarii zapewniają wsparcie przy pozyskiwaniu i realizacji zagranicznych zamówień. Oddziały założone w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze i na Słowacji pełnią funkcje lokalnego organizatora oraz stanowią przede wszystkim zaplecze dla prac montażowych.