Zakład Montażowy Ołomuniec (MZO)

AŽD Praha s.r.o.

Montážní závod Olomouc
Jiraskova 5
772 00 Olomouc 2

Czech Republic

Zakład Montażowy Ołomuniec dysponuje najwyższej klasy, certyfikowanymi specjalistami z zakresu instalacji elektrycznych niskiego napięcia oraz eksploatacji specjalnych maszyn i urządzeń budowlanych. Nasi pracownicy wykonują i realizują kompleksowe prace instalacyjne oraz montaż urządzeń zabezpieczających na liniach kolejowych w Czechach, na Słowacji, Litwie, Białorusi, Turcji i Polsce, co zwiększa bezpieczeństwo ruchu kolejowego na stacjach i liniach kolejowych.

Wdrażamy nowe technologie prowadzące do usprawnienia zarządzania ruchem kolejowym na całych odcinkach linii poprzez tworzenie scentralizowanego systemu sterowania ruchem kolejowym. Wykonujemy też nowoczesne przejazdy kolejowe, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w krytycznych punktach.

Nasi specjaliści wykonują Instalację programu rozjazdowego dla wszystkich typów rozjazdów i bocznic manipulacyjnych. Uczestniczymy w modernizacji rozjazdów poprzez montaż zamków szczękowych, w tym w renowacje napędów zwrotnicowych, co przyczynia się do zwiększenia ochrony środowiska.

Przy budowie kolejowych systemów łącznościowych zajmujemy się instalacją okablowania strukturalnego, światłowodów oraz instalacji i spawania światłowodów itp. Pomiary kabli wykonywane są zarówno metodą bezpośrednią, jak i metodą OTDR przy długościach fal 1310 nm i 1550 nm. Instalujemy rury HDPE łącznie z kalibracją, podniesieniem ciśnienia i wdmuchaniem światłowodów.

Zakład instalacyjny ma własnych wyspecjalizowanych geodetów, którzy zapewniają wytyczenie i orientację sieci inżynieryjnych, przygotowanie topografii oraz pomiary geodezyjne dotyczące konkretnych inwestycji.