Dywizja Serwisu (DSE)

AŽD Praha s.r.o.
DSE division
Zirovnicka 3146/2
Zabehlice 106 00 Prague 10
Czech Republic

Serwis i utrzymanie systemów telekomunikacyjnych i systemów SRK dostarczanych przez AZD Praha wykonuje wyodrębniona komórka organizacyjna – Dywizja Utrzymania Sprzętu Zabezpieczającego i Telekomunikacyjnego (DSE). Czynności serwisowe (gwarancyjne, pogwarancyjne) oraz związane z utrzymaniem wykonywane są przez poszczególne grupy serwisowe i placówki zlokalizowane na całej sieci kolejowej, na której są zainstalowane systemy AŽD Praha. Serwis (gwarancyjny, pogwarancyjny) świadczony jest nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Maksymalny czas dojazdu na miejsce awarii to 4 godziny.

Podstawowym zadaniem dywizji DSE jest świadczenie usług serwisowych urządzeń dostarczanych i produkowanych przez AŽD Praha w okresie gwarancyjnym, a także serwis pogwarancyjny i utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych, sygnalizacyjnych i informatycznych zgodnie z potrzebami klientów.