Dywizja Teleinformatyki (DTI)

AŽD Praha s.r.o.
Divize Teleinformatiky
Ukrajinska 1517/4
101 00 Prague 10

Czech Republic

 

Chociaż AŽD Praha skupia sią przede wszystkim na branży kolejowych systemów zabezpieczających, angażuje się także w inne dziedziny działalności. Jedną z nich jest telekomunikacja, w szczególności jej wykorzystanie w transporcie kolejowym. Ze względu na specyfikę branży telekomunikacyjnej i informatycznej konieczne było powołanie zintegrowanej jednostki organizacyjnej, obejmującej tę rozległą i dynamicznie rozwijającą się dziedzinę działalności AŽD Praha.

Dywizja Teleinformatyki oferuje rozwiązania inżynieryjne, biznesowe i wdrożeniowe z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Działalność dywizji można podzielić na trzy główne dziedziny - urządzenia zabezpieczające, łączność oraz kompleksowe rozwiązania dla Czeskich Kolei. Oprócz tych głównych działań, DTI zajmuje się również instalacją kabli miedzianych i światłowodów, montażem przejazdów kolejowych i stacyjnych systemów zabezpieczających, systemów nagłośnieniowych, elektrycznych systemów zabezpieczających, elektrycznych systemów przeciwpożarowych, okablowania strukturalnego i central telefonicznych. Działalność dywizji obejmuje też montaż systemów radiowych, prace geodezyjne, roboty ziemne, obsługę inżynieryjną projektów inwestycyjnych oraz sporządzanie raportów audytowych i protokołów prawnych.