Zakład zaopatrzenia i logistyki Ołomuniec (ZOZ)

AŽD Praha s.r.o.

Zásobovací a odbytový závod Olomouc
Zeleznicni 1
772 10 Olomouc
Czech Republic

 

 

Od 1954 roku AŽD Praha rozszerza portfolio swoich produktów i usług, które początkowo obejmowały kolejowe urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne, o pozostałe branże. Logistyka należy do tych najnowszych dziedzin działalności. Zakład logistyczny w Ołomuńcu stanowi centrum logistyczne całej firmy. Dokonuje wszystkich zakupów materiałów potrzebnych do działalności produkcyjnej i instalacyjnej oraz realizuje wszystkie dostawy produktów i komponentów do klientów. Specyficzne warunki zakładu predysponują go do działań logistycznych. Położenie zakładu jest korzystne, obejmuje on dwie hale o całkowitej powierzchni 8248 m², a teren zewnętrzny zakładu ma dwa hektary. Kolejne mocne strony zakładu to wyszkolony personel, dwa urządzenia przewijające do kabli, odpowiedni park samochodowy pozwalający na przewożenie towarów o dużych wymiarach i parametrach oraz bocznica kolejowa, która prowadzi aż do rampy zakładu.

Zakład logistyczny w Ołomuńcu zapewnia pełen asortyment dostaw na potrzeby zakładów produkcyjnych i instalacyjnych spółki, odpowiadający ich specjalistycznym czynnościom we wszystkich dziedzinach działalności (transport kolejowy, transport drogowy, telekomunikacja, pozostałe urządzenia, logistyka). Zadaniem zakładu jest magazynowanie, kompletowanie dostaw, ekspedycja, odprawy celne i wiele innych czynności logistycznych. Zakład logistyczny w Ołomuńcu świadczy usługi logistyczne nie tylko dla AŽD Praha i jej spółek córek, jest również w stanie realizować dostawy, świadczyć usługi magazynowe oraz przygotowywać trasy logistyczne dla jakichkolwiek produktów sygnalizacyjnych i komunikacyjnych, a także innych produktów. Zakład zapewnia większość dostaw dla kolei czeskich, słowackich, budowy praskiego metra, dostarcza produkty dla kolei w Czarnogórze, Serbii, Bośni i Hercegowinie, na Łotwie, w Indiach, Grecji, Turcji, Malezji, na Litwie, w Polsce i innych. Obecnie w portfolio zakładu logistycznego w Ołomuńcu znajduje się ponad 26 000 pozycji wyrobów i materiałów oraz ponad 1 000 dostawców.