AŽD dostarczy urządzenia zabezpieczające przejazdy kolejowe na Litwę

Po wygranym przetargu podpisano umowę pomiędzy czeską spółką AŽD i AB LTG Infra (Koleje Litewskie) na dostawę czterech urządzeń zabezpieczających przejazdy kolejowe na linii kolejowej Kowno - Kybartai o wartości 2,1 mln EUR.

Przedmiotem dostawy są cztery systemy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej typu PZZ-GTS produkcji AŽD, w tym: napędy rogatkowe, sygnalizatory drogowe LED, sygnalizatory przy przejściach dla pieszych, system licznika osi, systemy telewizji użytkowej oraz integracja z urządzeniami sterowania ruchem na stacjach i blokadami liniowymi. Integracja nie będzie skomplikowana, ponieważ linia Kowno - Kybartai jest zabezpieczona urządzeniami AŽD, które będą centralnie kontrolować wszystkie przejazdy kolejowe. Czas realizacji wraz z projektowaniem wynosi 12 miesięcy. AŽD współpracuje przy realizacji z lokalną firmą UAB FIMA.

„Projekt ten został zainicjowany poważnym incydentem, który niedawno miał miejsce na Litwie na jednym z przejazdów kolejowych zagranicznego producenta, gdzie ujawniły się znaczne uchybienia w zakresie bezpieczeństwa istniejących urządzeń zabezpieczających przejazdy kolejowe na Litwie. Podpisanie tej umowy potwierdziło najwyższy poziom technologii AŽD i zainteresowanie nowego kierownictwa Kolei Litewskich dalszą współpracą. Kontrakt ten jeszcze bardziej otwiera nam drogę na rynek litewski,” mówi Zdeněk Chrdle, dyrektor generalny AŽD.

Częścią oceny oferty AŽD była również sprawa tak zwanego "bezpieczeństwa narodowego", w ramach której konieczne było udowodnienie, że struktura własnościowa AŽD nie zawiera żadnych powiązań majątkowych z Rosją, Białorusią lub Chinami oraz że chodzi o czysto czeski produkt wytwarzany w Republice Czeskiej.

Na Litwie intensywnie przygotowywane są projekty związane z korytarzem Rail Baltica, co stanowi duże wyzwanie dla wszystkich firm z branży kolejowej. AŽD z pewnością nie pozostanie z boku tego procesu i już teraz intensywnie przygotowuje się do oczekiwanych przetargów.

Zpět