AŽD zakończyła pierwsze zastosowanie cyfrowego inteligentnego systemu kolejowego

Czeska firma AŽD zakończyła pełną cyfryzację Kolei Śliwkowej między Obrnicami a Čížkovicami. Jest to pierwsze zastosowanie inteligentnej kolei 4.0 na czeskiej infrastrukturze, która dotrzymuje kroku współczesnym światowym trendom w dziedzinie zarządzania i bezpieczeństwa kolei.

Kiedy w 2016 roku AŽD kupiła od państwa Śliwkową Kolej, postawiła sobie za cel nie tylko przywrócenie codziennego funkcjonowania, ale także uczynienie z tej regionalnej linii poligon doświadczalny dla swoich istniejących i rozwijających się technologii, w tym uruchomienie nowoczesnej kolei autonomicznej. "Od trzech lat intensywnie rozwijamy, inwestujemy znaczne środki finansowe, a następnie stopniowo instalujemy technologie, które dzięki cyfrowej komunikacji składają się obecnie na Inteligentną Kolej 4.0. Weryfikujemy go teraz z punktu widzenia bezpieczeństwa, niezawodności i dostępności w warunkach normalnego obciążenia regularnym  ruchem pociągów na linii U10 Litoměřice h.n. - Most" - mówi Zdeněk Chrdle, dyrektor generalny AŽD.

W ramach inteligentnej kolei cyfrowej wszystkie technologie produkowane przez AŽD są eksploatowane w ich najnowocześniejszych wersjach. Cała linia jest sterowana z centrum technologicznego w Třebívlicach przez w pełni elektroniczne urządzenia sygnalizacji stacyjnej serii StationSWing ESA. Z tego miejsca wszystkie stacje i posterunki kolejowe wraz z urządzeniami zewnętrznymi sterowania ruchem kolejowym są w bezpieczny sposób obsługiwane poprzez rozproszone sterowniki obiektowe. Przejazdy kolejowe są wyposażone w inteligentne urządzenia zewnętrzne i są zdalnie zarządzane przez centralne sterowanie. Po technologiach konwencjonalnych następuje w pełni interoperacyjny, zunifikowany system kontroli pociągu ETCS na poziomach L1 i L2 z automatycznymi przejściami między tymi dwoma poziomami. Cała linia jest wyposażona w system radiowy GSM-R/GPRS, a na odcinkach przeznaczonych do testowania autonomicznych pociągów bez maszynistów także LTE i punktowym Wi-Fi. Wszystkie systemy są zdalnie sterowane z dyspozytorni w Lovosicach pod nadzorem systemu diagnostycznego z centralnym monitoringiem zlokalizowanym w budynku centrali AŽD w Pradze. Informacje diagnostyczne są dostępne on-line z interfejsów danych systemów. Oczywiście przetworzone cyfrowo dane o ruchu są dystrybuowane do systemów informacji pasażerskiej, inteligentnych przystanków czy aplikacji mobilnych z precyzyjną lokalizacją pociągu.

Rozwój technologiczny Śliwkowej Kolei jest kontynuowany poprzez integrację kolejnych systemów, takich jak przytorowa część ATO over ETCS (Automatyczne prowadzenie pociągu pod nadzorem ETCS) pracująca na rzeczywistych danych z ruchu, liniowy nadzór nad stanem toru z wykorzystaniem światłowodów, autonomiczna diagnostyka elementów zewnętrznych czy jednostki sterujące systemu sterowania kooperatywnego C-ITS do przekazywania informacji o stanie urządzeń zabezpieczających przejazdy kolejowo-drogowe.

"AŽD przygotowuje się do pierwszej zagranicznej instalacji systemu Cyfrowego Inteligentnego Systemu Kolejowego 4.0 w ramach naszego nowego węgierskiego zamówienia na linii Szeged - Rözske, która jest integralną częścią dużego węzła kolejowego Szeged" - podsumowuje Zdeněk Chrdle.

Zpět