Firma AŽD uzyskała 6 kontrakt w Polsce

Firma AŽD podpisała kontrakt na dostawę systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku linii Będzin – Katowice Szopienice Południowe w Polsce z firmą ZUE S.A. Wartość kontraktu to 79,85 mln. Zł. (cca 445 mln. Kč).

Dla czeskiego Producenta AŽD jest to już szósty kontrakt w Polsce, pierwszy w roli Podwykonawcy dla firmy ZUE. Projekt jest współfinansowany z unijnego programu CEF „Łącząc Europę“ i ma zostać ukończony do 44 miesięcy od podpisania umowy.

AŽD w ramach kontraktu dostarczy system elektronicznej nastawnicy typu ESA 44-PL dla dwóch stacji kolejowych oraz dla 8 km szlaku. Na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. będzie zainstalowanych między innymi 100 napędów zwrotnicowych oraz 187 semaforów. Niektóre dostawy, tak jak urządzenia w ramach zakresu telekomunikacji i systemów SDiP, będą dostarczane przez firmy partnerskie.

„Pozyskanie niniejszego projektu ma strategiczne znaczenie dla dostarczenia urządzeń sterowania ruchem kolejowym dla Katowickiego węzła kolejowego, gdzie logiczne i korzystne ekonomicznie jest zastosowanie ujednoliconej technologii urządzeń bezpieczeństwa. Każda kolejna znacząca umowa zawarta jest wyrazem uznania dla dotychczasowej pracy AŽD z naszymi północnymi sąsiadami i bardzo cenimy sobie to zaufanie” – mówi dyrektor generalny AŽD Zdeněk Chrdle.

Zpět