Firma AŽD uzyskała piąty kontrakt w Polsce

AŽD zawarła umowę na dostarczenie systemów sterowania ruchem oraz teletechniki na linii kolejowej 229, odcinku Glincz – Kartuzy w Polsce z głównym wykonawcą firmą Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno -Torowe sp. z o.o. (PPMT). Wartość podpisanego kontraktu opiewa na 46,5 mln zł (ok. 256 mln. Kč).

Dla firmy AŽD jest to piąte zamówienie w Polsce, tym razem w roli podwykonawcy dla firmy PPMT. Projekt jest finansowany z własnych środków zarządcy infrastruktury PKP PLK i ma być ukończony w terminie 30 miesięcy od podpisania umowy.

AŽD zabuduje w projekcie w pełni elektroniczny system stacyjny ESA-44PL dla dwóch stacji kolejowych włącznie z wykonaniem systemu zdalnego sterowania (LCS) dla 10 km linii. Odcinek Glincz – Kartuzy zostanie wyposażony w 26 napędów zwrotnicowych, 74 sygnalizatory świetlne i 11 systemów przejazdowych. Niektóre dostawy, w tym prace związane z zakresem teletechniki, AŽD wykona przy współpracy z polskimi firmami.

Przyjmujemy każdy nowy projekt w Polsce z wielką pokorą, zdając sobie sprawę z tego, że będzie wymagać dużego nakładu sił naszych pracowników. Kolejny podpisany kontrakt jest docenieniem pracy firmy AŽD u naszych północnych sąsiadów, co jest dla nas wielkim wyróżnieniem," powiedział dyrektor generalny AŽD Zdeněk Chrdle.

Zpět