Spółka AŽD zabezpieczy chorwacką linię kolejową Hrvatski Leskovac – Karlovac

Czeska spółka AŽD, prezentując najlepszą ofertę, wygrała przetarg na dostawę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnych na linii kolejowej Hrvatski Leskovac – Karlovac, a następnie zawarła w Karlovacu umowę o dzieło z HŽ Infrastruktura (Koleje Chorwackie). W jej podpisaniu wzięli udział premier Chorwacji Andrej Plenković i minister transportu Oleg Butković. AŽD będzie realizować swoje dostawy jako główny wykonawca. Wartość zamówienia to 263,5 mln HRK (w przeliczeniu ok. 165,6 mln zł), a realizacja potrwa 30 miesięcy.

W ramach modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym spółka AŽD zainstaluje w Chorwacji w pełni elektroniczną nastawnicę stacyjną ESA 44, która będzie sterować ruchem na trzech stacjach kolejowych (Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko, Karlovac), a także na sześciu przystankach. Częścią dostawy jest również zintegrowana blokada liniowa, zabezpieczenie 62 rozjazdów, instalacja liczników osi oraz wyposażenie wszystkich wymienionych stacji kolejowych i odcinków szlakowych w nowoczesne semafory wyposażone lampami LED w ilości ponad 200 sztuk. AŽD zapewnia także dostawy 8 przejazdów kolejowych, systemów do ogrzewania rozjazdów, urządzeń telekomunikacyjnych oraz modernizację istniejących budynków pod nadzorem architektonicznym. Całą linię o długości 44 km spółka AŽD wyposaży również w jednolity europejski system sterowania pociągami ETCS poziomu 1 oraz rozszerzy Centrum Sterowania Radiowego (RBC) dla ETCS poziomu L2. Odcinek ten jest częścią korytarza paneuropejskiego Zagrzeb – Rijeka.

Chorwacja długotrwale należy do strategicznych terytoriów, dokąd nasza firma zawsze chciała dostarczać nowoczesne technologie srk. Ten pierwszy znaczący projekt jest dla nas jednocześnie zwieńczeniem ogromnego wysiłku, a także wielkim wyzwaniem, aby skutecznie dowieść jakości czeskich systemów i profesjonalizmu AŽD. Zaufanie do naszej firmy, jakie przy podpisywaniu umowy wyraził premier Andrej Plenković oraz ministrowie rządu Chorwacji, uważamy za swoje zobowiązanie,” powiedział dyrektor generalny AŽD Zdeněk Chrdle.

Podpisanie umowy poprzedziła twarda walka konkurencyjna, w ramach której konsorcjum firm Alstom Ferroviaria i Končar – Inženjering nie wahało się, w związku z przyznaniem zamówienia AŽD, złożyć skargi do Najwyższego Sądu Gospodarczego Republiki Chorwacji. Sąd rozstrzygnął jednak spór na korzyść AŽD. Podpisując umowę, spółka AŽD potwierdziła swoją znaczącą pozycję na Bałkanach, gdzie poza Chorwacją realizuje obecnie rozległe projekty w Serbii, Czarnogórze, a także w Bośni i Hercegowinie.

W zabezpieczeniu linii Hrvatski Leskovac – Karlovac w znacznym stopniu będzie też uczestniczyć spółka córka AŽD Zagreb d.o.o. oraz inne chorwackie firmy.

Zpět