Automatyczne prowadzenie pociągu i ETCS

System AŽD automatycznego prowadzania pociągu Drive SWing DRS-10 ATO over ETCS zapewnia oszczędność energii i jest interoperacyjny zgodnie ze specyfikacjami ERTMS / ETCS - dla pojazdów i infrastruktury.

Główne cechy systemu Drive SWing DRS-10:

 • Ready for mainlines – high-speed and regional passenger trains

 •  Odpowiedni do linii głównych – pociągów pasażerskich wysokich prędkości i regionalnych

 • Ready for freight trains

 • Odpowiedni do pociągów towarowych

 •  Energy and CO2 emissions savings 10-30 %

 •  Oszczędność energii i obniżenie emisji CO2 o 10-30%

 •  Increasing traffic density and punctionality, dynamic time-table

 •  Zwiększenie natężenia i dokładności ruchu, dynamiczny rozkład jazdy

 •  GoA 2 – decreasing demands on drivers = less stress, less errors

 •  GoA 2 - zmniejszenie obciążenia maszynisty - mniej stresu, mniej błędów

 •  Ready for ETCS Level 3

 •  Gotowy na ETCS poziomu 3

 •  ATO GoA2 in operation for 25 years at more than 300 vehicles

 •  ATO GoA2 działa od 25 lat w ponad 300 pojazdach trakcyjnych


Basic block diagram of AZD solution for ATO over ETCS

 

Infosheets

Jednym z głównych celów automatyzacji ruchu kolejowego jest zmniejszenie obciążenia maszynistów rutynowymi czynnościami. Ponieważ mózg człowieka szybciej reaguje na nieprzewidziane zdarzenia, jeśli nie jest obciążony przez rutynowe czynności, to filozofia systemu opiera się na maksymalnym dążeniu do odciążenia maszynisty od tych czynności.

Jednak nie zawsze jest to rozumiane ten sposób, zgodnie z przekonaniem, że maszynista powinien prowadzić, a nie „włączyć autopilota i on go prowadzi”. Zasada ATO jest jednak inna.

Bezpieczne prowadzenie pociągu jest sterowane przez ATP - automatyczny system ochrony pociągu, taki jak ETCS.ATO to automatyczne prowadzenie pociągu i w idealnym przypadku bez jakiejkolwiek interwencji ze strony ETCS. W celu bardziej elastycznego planowania ruchu kolejowego i potrzeb w zakresie interoperacyjności opracowano system liniowy (szlakowy) ATO, który udostępnia pociągowi aktualny harmonogram i mapę tras w czasie rzeczywistym.

ATO pełni rolę uzupełniającą w stosunku do ETCS i daje maszyniście możliwość prowadzenia pojazdu i utrzymywania systemu „w rezerwie” w razie potrzeby koncentrowania się na rozwiązywaniu niestandardowych sytuacji.