Hlášení poruch

Servis kolejové dopravy

V případě poruchy přejezdového zabezpečovacího zařízení si přichystejte číslo přejezdu, které najdete na zadní straně výstražníku ve tvaru PXXXX. Poté volejte linku 112.

Následující kontakty slouží zaměstnancům Správy železnic pro hlášení poruch zařízení zabezpečovací a sdělovací techniky, od reléových systémů až po systémy ovládané počítačem, vyráběných společností AŽD.

Servisní činnost je zejména zaměřena na následující systémy:

 1. staniční zabezpečovací zařízení typů AŽD 71 s JOP, ETB, ESA 11, ESA 11v a ESA 11d
 2. traťové zabezpečovací zařízení typů ABE-1, AB-88, AH-88
 3. automatizační systémy pro spádoviště v pěti modifikacích
 4. přejezdové zabezpečovací zařízení typů PZZ-EA, PZZ-RE a PZZ-AC
 5. mobilní části hnacích kolejových vozidel a systémy automatického vedení vlaku typů LS 90, KBSE, AVV
 6. dálkové ovládání staničních a traťových zabezpečovacích zařízení
 7. zabezpečovací zařízení METRA
 8. zabezpečovací zařízení pro závodovou dopravu (vlečky)
 9. pohony závor z produkce AŽD k zabezpečení vjezdů do objektů
 10. výrobky pro zabezpečení výhybek např. snímačů polohy jazyka, elektromotorických přestavníků, přestavníků samovratných výhybek, čelisťových závěrů výhybek
 11. sdělovací a informační systémy pro železnici i pro jiné aplikace
 12. parkovištní systémy, systémy kontroly vstupu do objektu, elektricky ovládané závory a vrata

 

Opravy a údržba je zajišťována z následujících servisních skupin a lokalit:

 

OBLAST POHOTOVOSTNÍ KONTAKT
SZZ-E-Brno +420 602 246 968
SZZ-E-České Budějovice +420 387 313 173
SZZ-E-Karlovy Vary +420 601 305 080
SZZ-E-Olomouc +420 602 582 863
SZZ-E-Ostrava +420 601 305 081
SZZ-E-Pardubice +420 601 305 082
SZZ-E-Plzeň +420 601 305 084
SZZ-E-Praha +420 601 305 083
SZZ-E-Ústí nad Labem +420 601 305 085
VP-Kolín +420 601 305 086
VP-Olomouc +420 601 305 087

Servis silniční dopravy

Opravy a údržba je zajišťována z následujících servisních skupin a lokalit:

Miroslav Joska
Sdělovací a zabezpečovací elektromechanik
Mistr servisu Praha
Tel: +420 267 287 441
Mobil: +420 602 794 325
E-mail: joska.miroslav‌‌M‌‌azd.cz
Václav Červinka
Sdělovací a zabezpečovací elektromechanik
Mistr servisu Brno
Tel: +420 541 421 552
Mobil: +420 606 767 924
E-mail: cervinka.vaclav‌‌M‌‌azd.cz

Servis – zabezpečovacích a kamerových systémů, systémy kontroly vstupu, ozvučovací a hláskové systémy, EPS

      Kontakt         Tel.: +420 267 287 378
E-mail: servis-ost‌‌M‌‌azd.cz