AŽD Praha ekologicky

Společnost AŽD Praha klade důraz nejenom na kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale v rámci Politiky integrovaného systému managementu (IMS) se intenzivně soustředí také na ochranu životního prostředí.