Výukové středisko

V našem školicím středisku v Brně nabízíme možnost využití trenažéru pro výuku obsluhy zabezpečovacího zařízení prostřednictvím jednotného obslužného pracoviště JOP. Trenažér představuje moderní, unikátní a vysoce specializovaný výukový prostředek určený k výuce obsluhy moderních zabezpečovacích systémů a zařízení na železnici.

Trenažér

Výuka obsluhy zabezpečovacího zařízení prostřednictvím Jednotného obslužného pracoviště - JOP

VÝHODY TRENAŽÉRU = identické pracovní prostředí skutečných ovládacích pracovišť, výuka ovládání zabezpečovacího zařízení prostřednictvím jednotného obslužného pracoviště JOP, teoretická výuka doplněná praktickým nácvikem modelových situací simulovaného provozu v prostředí skutečného provozu, možnost vyvolání mimořádných dopravních situací, poruch, atd.

MOŽNOSTI TRENAŽÉRU = ovládání staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení, stavění vlakových a posunových cest, ovládání znaků na návěstidlech, předávání traťových souhlasů, automatická činnost přejezdových zabezpečovacích zařízení, automatická činnost traťových zabezpečovacích zařízení

MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ = je dominantní částí celého výukového trenažéru. Jeho součástí je dvoukolejná trať koridorového typu se čtyřmi stanicemi, vybavenými staničním zabezpečovacím zařízením typu ESA 11. Železniční stanice modelového kolejiště:

  • vlakotvorná stanice s odstavným a nákladním nádražím,
  • mezilehlá stanice na dvoukolejné koridorové trati,
  • odbočná stanice na dvoukolejné trati s možností odbočení na obou zhlavích,
  • odbočná stanice na jednokolejné trati a výhybna, vybavená samovratnými přestavníky.

Jízda v traťových úsecích je řízena samočinně elektronickým autoblokem. Na tratích jsou přejezdy, jejichž činnost je rovněž automatická, řízená jízdou vlaků. Z koridorové trati odbočuje vedlejší jednokolejná trať s jednoduchou stanicí, vybavenou samovratnými výhybkami. Modelové kolejiště je vybaveno kolejovými obvody v témže rozsahu, v jakém by bylo osazeno na reálném kolejišti. Hardware a software jsou školicí aplikací skutečných systémů AŽD Praha instalovaných v české železniční síti.

Kontakt:

AŽD Praha
Vzdělávací středisko Brno
Křižíkova 32
612 00 Brno – Královo Pole
 
Ing. Zdeněk Trnka
ředitel Signal Projekt, s.r.o.
Tel.: +420 602 545 008
E-mail: trnka‌‌M‌‌signalprojekt.cz