Výukové středisko

Naše školicí středisko v Brně je komplexně vybavená počítačová učebna s nejmodernějším audio-video systémem, umožňující organizování jakýchkoli obecných a odborných školení a kurzů. Navíc je ve středisku situován trenažér pro výuku ovládání zabezpečovacích zařízení prostřednictvím Jednotného obslužného pracoviště JOP, který byl navržen a zhotoven spolu se společností Signal Projekt s.r.o. Společnost Signal Projekt s.r.o. má výukové středisko na VZ AŽD Brno dlouhodobě v pronájmu a provozuje v jeho prostorách Vzdělávací institut. Trenažér představuje moderní, unikátní a vysoce specializovaný výukový prostředek určený k výuce obsluhy moderních zabezpečovacích systémů a zařízení na železnici.

VÝHODY TRENAŽÉRU: Identické pracovní prostředí jako u skutečných ovládacích pracovišť v reálném provozu, teoretická výuka ovládání zabezpečovacího zařízení je doplněná praktickým nácvikem modelových situací simulovaného provozu v prostředí skutečného provozu s možností vyvolání mimořádných dopravních situací, poruch, atd. Na závěr kurzu účastníci po ověření získaných znalostí a dovedností obdrží Osvědčení.

MOŽNOSTI TRENAŽÉRU: Ovládání staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení, stavění vlakových a posunových cest, ovládání znaků na návěstidlech, předávání traťových souhlasů, automatická činnost přejezdových zabezpečovacích zařízení, automatická činnost traťových zabezpečovacích zařízení

MODELOVÉ KOLEJIŠTĚ: Je dominantní částí celého výukového trenažéru. Jeho součástí je dvoukolejná trať koridorového typu se čtyřmi stanicemi, vybavenými staničním zabezpečovacím zařízením typu ESA.
Jízda v traťových úsecích je řízena samočinně elektronickým autoblokem. Na tratích jsou přejezdy, jejichž činnost je rovněž automatická, řízená jízdou vlaků. Z koridorové trati odbočuje vedlejší jednokolejná trať s jednoduchou stanicí, vybavenou samovratnými výhybkami. Modelové kolejiště je vybaveno kolejovými obvody v témže rozsahu, v jakém by bylo osazeno na reálném kolejišti. Hardware a software jsou školicí aplikací skutečných systémů AŽD Praha instalovaných v české železniční síti.

Kromě školení Ovládání zabezpečovacího zařízení prostřednictvím JOP pořádá společnost Signal Projekt mnoho dalších kurzů a školení, jako například:

  • Rekvalifikační kurzy „Pracovník v zabezpečovací technice“, akreditované MSMT ČR
  • „Základy zabezpečovací techniky pro absolventy neželezničních elektrotechnických středních škol“
  • Speciální kurzy pro zahraniční zákazníky společnosti AŽD Praha
  • A další na základě konkrétních požadavků zákazníků.

Kontakt:

AŽD Praha
Vzdělávací středisko Brno
Křižíkova 32
612 00 Brno – Královo Pole
 
Ing. Zdeněk Trnka
ředitel Vzdělávacího institutu společnosti Signal Projekt, s.r.o.
Tel.: +420 602 545 008
E-mail: trnka‌‌M‌‌signalprojekt.cz