O společnosti

Společnost AŽD je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů i investičních celků v těchto hlavních oblastech:

 • železniční doprava
 • provoz metra a závodová doprava
 • oblast telekomunikačních, informačních a radiových systémů
 • telematické aplikace
 • silniční, signalizační a parkovištní systémy
 • nové telefonní a rozhlasové systémy pro řízení železniční dopravy a pro informování cestujících

Produkty, které společnost vyrábí, zachycují nejnovější technické a užitné trendy. Ve firmě AŽD je v současné době zaměstnáno přes 1 500 pracovníků. Díky své dlouholeté tradici, která se datuje již od roku 1954, si firma získala stálou pozici a vedoucí postavení mezi ostatními dodavateli ve svém oboru.

Nejvýznamnější projekty

 • modernizace železničních koridorů
 • modernizace a rekonstrukce jednotlivých železničních tratí a přejezdů
 • instalace zabezpečovacího zařízení do pražského metra
 • zavedení systému automatického vedení metra na trase "A" pražského metra
 • instalace silničního signalizačního zařízení pro řízení křižovatek po celé ČR
 • instalace systémů pro měření rychlosti a rozpoznávání registračních značek v ČR

Významní klienti

 • Kolejová doprava - Správa železnic, České dráhy, Dopravní podnik Praha
 • Silniční doprava - Metrostav, SSŽ, PSVS, Skanska, magistráty a městské úřady měst a obcí ČR

AŽD Praha v zahraničí

Obchodní činnost společnosti AŽD v zahraničí tvoří významnou část aktivit firmy. Destinacemi v oblasti hlavního zájmu jsou Slovensko, Litva, Bělorusko, Polsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Chorvatsko, Řecko, Turecko, Bulharsko, Malajsie, Azerbajdžán a Gruzie. Jedním z ukazatelů růstu zahraničního obchodu společnosti je množství dceřiných společností operujících v zahraničí. Jsou to AZD BH v Bosně a Hercegovině a AZD Polska ve Varšavě zajišťující podporu při realizaci běžících zakázek. Společnost AZDAP koordinující obchodní činnost AŽD v Turecku. Společnost MPC Servis v Bělorusku, která zajišťuje veškerou servisní činnost spojenou s dodávkami AŽD pro Běloruskou železnici. Dále pak AZD SASI v Srbsku, AZD Zagreb v Chorvatsku, AZD Slovakia a AZD Bratislava na Slovensku a BALKAN SAST v Bulharsku zajišťují podporu při tvorbě a realizaci zahraničních zakázek. Organizační složky zřízené v Bosně a Hercegovině, v Černé Hoře a na Slovensku plní funkci lokálního organizátora a vytvářejí zázemí převážně určené pro montážní práce.