O společnosti

AŽD Praha je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů i investičních celků v těchto hlavních oblastech:

 • železniční doprava
 • provoz metra a závodová doprava
 • oblast telekomunikačních, informačních a radiových systémů
 • telematické aplikace
 • silniční, signalizační a parkovištní systémy
 • nové telefonní a rozhlasové systémy pro řízení železniční dopravy a pro informování cestujících

Produkty, které společnost vyrábí, zachycují nejnovější technické a užitné trendy. Ve firmě AŽD je v současné době zaměstnáno přes 1 500 pracovníků. Díky své dlouholeté tradici, která se datuje již od roku 1954, si firma získala stálou pozici a vedoucí postavení mezi ostatními dodavateli ve svém oboru.

Nejvýznamnější projekty

 • modernizace železničních koridorů
 • modernizace a rekonstrukce jednotlivých železničních tratí a přejezdů
 • instalace zabezpečovacího zařízení do pražského metra
 • zavedení systému automatického vedení metra na trase "A" pražského metra
 • instalace silničního signalizačního zařízení pro řízení křižovatek po celé ČR
 • instalace systémů pro měření rychlosti a rozpoznávání registračních značek v ČR

Významní klienti

 • Kolejová doprava - SŽDC, České dráhy, Dopravní podnik Praha
 • Silniční doprava - Metrostav, SSŽ, PSVS, Skanska, magistráty a městské úřady měst a obcí ČR

AŽD Praha v zahraničí

Obchodní činnost AŽD Praha s.r.o. v zahraničí tvoří významnou část aktivit firmy. Ve východní Evropě a hlavně v Asii společnost navázala úspěšné obchodní kontakty a obzvláště Indie a země bývalé Jugoslávie patří mezi oblasti, kde AŽD Praha rozvíjí své obchodní aktivity. V roce 2003 byla v Srbsku založena dceřiná společnost AŽD Saobračajni sistemi. V roce 2004 byla vytvořena dceřiná společnost v Bulharsku a v roce 2006 se v Sofii, hlavním městě Bulharska, vytvořila výrobně -technologická základna. V roce 2010 byla založena dceřiná společnost MPC-servis. V současné době AŽD pracuje na dodávkách zabezpečovacích zařízení pro Turecko, Polsko, Řecko, USA, Černou Horu, Srbsko, Sýrii, Bosnu a Hercegovinu, Bělorusko, Litvu, Slovensko, Malajsii a Indii.