O společnosti

Společnost AŽD je významným dodavatelem technologických celků v oboru zabezpečovacích, sdělovacích, řídicích a komunikačních technologií dopravní infrastruktury. Rozhodující je orientace firmy především na oblast železniční dopravy. Pro své partnery zajišťuje výrobu, kompletní dodávku a montáž technologických celků pro zabezpečení a řízení železniční dopravní infrastruktury.

Firma disponuje zkušeným týmem odborných pracovníků a má vlastní technické zázemí pro kompletní zajišťování zakázek. Jedná se o stabilní společnost s více než 1 700 zaměstnanci působící na trhu již déle jak 65 let.

Od roku 2016 je společnost AŽD majitelem Švestkové drahy (Čížkovice – Obrnice), kde provozuje od 15. prosince 2019 pravidelnou každodenní železniční dopravu na lince U10 Litoměřice horní nádraží – Most.

DODÁVKY ZAMĚŘENY NA OBLAST

KOMPLEXNOST SLUŽEB

 • Analýza
 • Vlastní výzkum a vývoj
 • Projekce
 • Výroba (vlastní průmyslová výroba a kooperace)
 • Montáž (montážní závody v ČR i v zahraničí)
 • Záruční servis
 • Montáž a demontáž po uplynutí životnosti výrobku

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKTY

 • Modernizace železničních koridorů
 • Modernizace a rekonstrukce jednotlivých železničních tratí a přejezdů
 • Instalace zabezpečovacího zařízení do pražského metra
 • Zavedení systému automatického vedení metra na trase "A" pražského metra
 • Instalace silničního signalizačního zařízení pro řízení křižovatek po celé ČR
 • Instalace systémů pro měření rychlosti a rozpoznávání registračních značek v ČR

VÝZNAMNÍ KLIENTI

 • Kolejová doprava: Správa železnic, České dráhy, Dopravní podnik Praha
 • Silniční doprava: Metrostav, SSŽ, PSVS, Skanska, magistráty a městské úřady měst a obcí ČR

AŽD Praha v zahraničí

Obchodní činnost společnosti AŽD v zahraničí tvoří významnou část aktivit firmy. Destinacemi v oblasti hlavního zájmu jsou Slovensko, Litva, Polsko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Chorvatsko, Řecko, Turecko, Malajsie, Azerbajdžán a Gruzie. Jedním z ukazatelů růstu zahraničního obchodu společnosti je množství dceřiných společností operujících v zahraničí. Jsou to AZD BH v Bosně a Hercegovině a AZD Polska ve Varšavě zajišťující podporu při realizaci běžících zakázek. Společnost AZDAP koordinující obchodní činnost AŽD v Turecku. Dále pak AZD SASI v Srbsku, AZD Zagreb v Chorvatsku, AZD Slovakia a AZD Bratislava na Slovensku a BALKAN SAST v Bulharsku zajišťují podporu při tvorbě a realizaci zahraničních zakázek. Organizační složky zřízené v Bosně a Hercegovině, v Černé Hoře a na Slovensku plní funkci lokálního organizátora a vytvářejí zázemí převážně určené pro montážní práce.