ERTMS/ETCS

ERTMS - jednotný evropský systém řízení železniční dopravy je jednou z klíčových aktivit skupiny UNIFE jehož stálým členem je i společnost AŽD, která se aktivně podílí se na vytváření standardů pro směrování evropské železnice a vývoji ETCS pro vyšší bezpečnost evropské železnice.

ERTMS je klíčovou komponentou pro standardizaci evropské železnice, vedoucí k vyšší bezpečnosti, propustnosti a efektivitě na evropských tratích. Jejím cílem je vyšší automatizace železnice za použití moderní zabezpečovací (ETCS) a přenosové technologie (GSM-R).

Společnost AŽD je jedním z předních světových výrobců, kteří vyvíjejí a integrují tuto moderní technologii. Každoročně investuje velké zdroje do rozvoje nejmodernějších dopravních technologií a je zapojena do mezinárodních výzkumných projektů spolu se společnostmi z konsorcia UNISIG (www.ertms.net). 

Budujeme jednotnou Evropu prostřednictvím kompatibilní železnice, kdy bude možné cestovat mezi Paříží, Prahou a Sofií bez technických obtíží díky jednotnému evropskému zabezpečovacímu systému ERTMS.

Takové řešení nabízí jednotný evropský zabezpečovací systém ERTMS/ETCS, na jehož vývoji dlouhodobě intenzivně pracuje i společnost AŽD Praha, která zde využívá své poznatky z více jak šedesátileté zkušenosti vlastního vývoje a zavádění zabezpečovacích systémů ve střední Evropě.

ERTMS (jednotný evropský zabezpečovací systém) je unikátní systém, který vedle vyšší bezpečnosti pro cestující a vyšší rychlosti přepravy přináší i tyto výhody:

  • Vyšší propustnost na stávajících tratích a schopnost reagovat na rostoucí přepravní požadavky - ERTMS jako systém řízení dopravy zvyšuje propustnost tratí, což umožňuje až o 40 % vyšší kapacitu na stávající infrastruktuře.
  • Vyšší rychlosti - ERTMS umožňuje maximální rychlost až 500 km/h.
  • Automatizace - zavedení ERTMS je vstupní branou k vyšším systémům automatizace a plného autonomního řízení.
  • Snížené náklady na údržbu - s úrovní ETCS L2 není vyžadována traťová signalizace, což výrazně snižuje náklady na údržbu.
  • Otevřený dodavatelský trh- zákazníci si budou moci zakoupit zařízení pro instalaci kdekoli v Evropě a všichni dodavatelé se budou moci ucházet o jakoukoli příležitost. Traťové a palubní zařízení může vyrábět kterýkoli ze stávajících šesti dodavatelů ERTMS, což činí dodavatelský trh konkurenceschopnějším.
  • Zjednodušený schvalovací proces v Evropě a výrazně snížené náklady na certifikaci tradičně spojené se zaváděním nových systémů.