Management a organizace společnosti

V čele společnosti stojí tři jednatelé:

Ing. Zdeněk Chrdle
generální ředitel

Tel.: +420 267 287 201

E-mail: chrdle.zdenek‌‌M‌‌azd.cz

Ing. Roman Juřík
technický ředitel

Tel.: +420 267 287 361

E-mail: jurik.roman‌‌M‌‌azd.cz

Daniela Veselá
manažer pro vnitřní záležitosti společnosti

Tel.: +420 267 287 147

E-mail: vesela.daniela‌‌M‌‌azd.cz

Jednatelé se zodpovídají valné hromadě, která se pravidelně schází, aby jednala o strategických, obchodních a provozních záležitostech firmy. Řízení běžného provozu celé společnosti zabezpečuje ředitelství společnosti sídlící v Praze.

Ředitelství společnosti je strukturováno do odborných úseků: