Výrobní závod Brno (VZB)

V rámci dlouholeté podnikové strategie se Výrobní závod Brno společnosti AŽD Praha s.r.o. specializuje zejména na výrobu elektronických sestav. Výrobní proces je orientován na výrobu malých až středních výrobních sérií rozsáhlého sortimentu výrobků. Výrobní program závodu je z historických důvodů zaměřen především na dodávky drážní zabezpečovací techniky, přičemž tato technika postupně přecházela od elektromechanických až po současná elektronická zabezpečovací zařízení a jednotky. Výrobní závod Brno, tak jako celá společnost AŽD Praha s.r.o., má vybudovaný integrovaný systém managementu v souladu s normami ČSN EN ISO 9001 (Systémy managementu jakosti), ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN OHSAS 18001 (Systémy managementu BOZP). Jako ocenění funkčního integrovaného systému managementu obdržel Výrobní závod Brno od akreditovaného certifikačního orgánu EZÚ Praha zlatý certifikát.

Zaměření produkce


Produkci Výrobního závodu Brno lze rozdělit do dvou hlavních oblastí – na realizaci výrobků vlastní průmyslové výroby a na realizaci kooperační výroby pro externí zákazníky. V oblasti výrobků vlastní průmyslové výroby se vyrábí elektronické jednotky a sestavy pro staniční, traťová, přejezdová a vlaková zabezpečovací zařízení a elektrotechnické prvky výstroje kolejových obvodů a návěstní techniky. V současné době prokazují tyto výrobky konkurenceschopnost při výběrových řízeních v zahraničí. V oblasti kooperační výroby jsou pro externí zákazníky realizovány elektronické sestavy na deskách plošných spojů a montáž elektromechanických dílů v čistých výrobních prostorech (max. 100 000 prachových částic / kubickou stopu). Podrobnosti o technologických výrobních procesech lze nalézt -ZDE-.