Výrobní závod Brno (VZB)

V rámci firemní strategie se Výrobní závod Brno specializuje zejména na výrobu elektronických a elektromechanických sestav a dodávky vakuové techniky. Výrobní proces je orientován na výrobu malých až středních výrobních sérií širokého sortimentu výrobků.
Výrobní závod Brno má vybudovaný integrovaný systém managementu v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 .

Zaměření produkce

Produkci Výrobního závodu Brno lze rozdělit do dvou hlavních oblastí – na realizaci výrobků vlastní průmyslové výroby a na realizaci dodávek elektromechanických vakuových sestav a celků.

Oblast výrobků vlastní průmyslové výroby zahrnuje výrobu elektronických jednotek a sestav pro staniční, traťová, přejezdová a vlaková zabezpečovací zařízení, elektrotechnické prvky výstroje kolejových obvodů a návěstní techniky.

Výroba pro externí zákazníky zahrnuje realizaci elektronických sestav na deskách plošných spojů (podrobnosti –ZDE-) a dodávky elektromechanických vakuových sestav a celků v čistých výrobních prostorách podle požadavků zákazníka. Součástí poskytovaných služeb v této oblasti je zajištění nákupu materiálu, vytvoření a správa dodavatelského řetězce, montáž, testování a vývojová činnost. (podrobnosti –ZDE-)