Personální oddělení

Ředitelství společnosti vykonává personální činnost pro:

  • Ředitelství společnosti
  • Závod Technika
  • Divize servisu a zabezpečovací techniky
  • Divize automatizace silniční techniky
AŽD Praha
Blanka Prešinská, personální manažerka

tel: 267 287 301

mobil: 606 626 625

e-mail: presinska.blanka‌‌M‌‌azd.cz

RSP Praha, DST Brno, DSE Praha
Mgr. Magda Pešlová, specialista pro personalistiku

tel: 267 287 739

mobil: 702 269 893

e-mail: peslova.magda‌‌M‌‌azd.cz

ZTE Praha
Dana Jáchymová, specialista pro personalistiku

tel: 267 287 148

mobil: 702 282 810

e-mail: jachymova.dana‌‌M‌‌azd.cz

Personální útvary jednotlivých organizačních jednotek

DTI Praha
Ilona Andonova, vedoucí personálního útvaru

tel: 274 012 612

mobil: 724 724 307

e-mail: andonova.ilona‌‌M‌‌azd.cz

MZ Kolín
Lenka Horelová, vedoucí personalního útvaru

tel: 321 728 293

mobil: 728 331 195

e-mail: horelova.lenka‌‌M‌‌azd.cz

MZ Olomouc
Bc. Lenka Červenková, specialista pro personální práci

tel: 585 113 764

e-mail: cervenkova.lenka‌‌M‌‌azd.cz

VZ Brno
Hana Stará, vedoucí útvaru personálního a ekonomiky práce

tel: 549 122 230

mobil: 732 562 323

e-mail: stara.hana‌‌M‌‌azd.cz

VZ Olomouc
Věra Šiborová, vedoucí útvaru personálního a ekonomiky práce

tel: 585 113 704

mobil: 702 287 961

e-mail: siborova.vera‌‌M‌‌azd.cz

ZOZ Olomouc
Mgr. Magdaléna Orgoníková, právník a vedoucí personálního útvaru

tel: 585 113 296

e-mail: orgonikova.magdalena‌‌M‌‌azd.cz