Projekce

AŽD Praha s.r.o. je společnost, která zajišťuje dodávky technologií včetně zajištění servisu v oblasti řídicí, zabezpečovací a sdělovací techniky pro železniční dopravu nejen v České republice, ale i v zahraničních destinacích, například pro: Slovensko, Polsko, Litva, Bělorusko, Turecko, Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina. Činnost firmy je zaměřena zejména na dodávku uvedených technologií při realizaci dopravních staveb. Realizační fázi staveb vždy předchází náročná vývojová a projekční činnost. Úkolem projekce je včasné zabezpečení kvalitní dokumentace, která umožní realizovat stavbu na odpovídající technické úrovni, v optimálním čase a při dodržení stanovených nákladů. Projekce je velmi významnou složkou investičního procesu. V útvaru Projekce pracuje okolo 80 zaměstnanců v těchto lokalitách: Praha, Plzeň, Ústí nad Labem, Kolín, Pardubice, Olomouc a Brno. Projekce je nedílnou součástí organizační jednotky Závodu technika (ZTE) AŽD.

Zaměření projekce

  • Navrhuje za podpory Výzkumu a vývoje optimální technická řešení dopravních staveb.
  • Zajišťuje pro obchodní úsek AŽD konzultační činnost při zpracování cenových nabídek.
  • Zpracovává cenové nabídky projekčních prací do soutěžených staveb.
  • Odpovídá za dodržování norem a předpisů, které jsou platné v dané destinaci.
  • Zajišťuje projektovou dokumentaci pro přípravu, výrobu a realizaci staveb.

Kontakty

Ing. Josef Boreček
náměstek ředitele závodu pro projekci
Tel.: +420 267 287 259
E-mail: borecek.josef‌‌M‌‌azd.cz
Ing. Martin Stránský
hlavní inženýr projekce
Tel.: +420 724 426 634
E-mail: stransky.martin‌‌M‌‌azd.cz