Projekce

AŽD Praha je společnost, která zajišťuje veškeré služby v oblasti zabezpečovací, sdělovací a automatizační techniky. Činnost firmy je zaměřena zejména na realizační fázi staveb, té však předchází náročná vývojová a projekční část.

Úkol projekce

Včasné zabezpečení kvalitní dokumentace, která umožní realizovat stavbu v odpovídající technické úrovni, optimálním čase a při dodržení stanovených nákladů. Projekce je velmi významnou složkou investičního procesu.

Historie vzniku projekce AŽD Praha

Počátky projekce společnosti AŽD Praha s.r.o. sahají k roku 1954, kdy byla firma založena. Již tehdy byla vytvořena projektová kancelář u bývalého podniku Výroba a výstavba sdělovacího a zabezpečovacího zařízení Praha. Kancelář postupně rostla a byla doplňována o nové zaměstnance. Ti přicházeli jako absolventi nově založené Vysoké školy železniční v Praze, dále také ze společností SUDOP a Tesla. Růstem objemů investiční výstavby a také rozvojem železniční zabezpečovací a sdělovací techniky docházelo ke specializaci. Díky nim vznikala nová úzce zaměřená pracoviště. Nově vzniklé projekční kanceláře se zabývaly:

  • dálkovou kabelizací
  • spádovištní technikou
  • světelnou signalizací pro řízení dopravy na pozemních komunikacích
  • zabezpečovacím zařízením metra

Díky rychlému rozvoji výpočetní techniky později vznikla další dvě specializovaná projekční pracoviště normalizace a realizace a programátorské oddělení pro projektovou činnost.

Zaměření projekce

  • zakázky ve spolupráci s Českými drahami (výstavba koridorů, uzlových stanic, vedlejších tratí)
  • zajištění rozvoje techniky pro metro
  • zabezpečení kolejové dopravy pro významné vlečkaře
  • podíl na zpracovávání nabídek do veřejných obchodních soutěží
  • výzkum a vývoj
  • poskytování služeb klientům v oblasti inženýrské činnosti a veřejnoprávního projednávání staveb

Kontakt

Ing. Josef Boreček
Náměstek ředitele závodu pro projekci
Tel.: +420 267 287 259
E-mail: borecek.josef‌‌M‌‌azd.cz