Národní soustava kvalifikací (NSK2)

NSK-2

Národní soustava kvalifikací (NSK 2) je státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Národní soustava kvalifikací definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Společnost AŽD Praha je členem Sektorové rady pro informační technologie a telekomunikaci. Více informací na: www.nuv.cz/nsk2