Personální politika

Hlavním cílem personální politiky AŽD Praha s.r.o. je rozvoj vysoce kvalifikovaného týmu zaměstnanců. Poskytujeme všem našim zaměstnancům takové podmínky a podporu, které umožňují profesní růst a rozvoj jejich odborných dovedností, znalostí a talentu. Oceňujeme vynikající výkonnost a profesionální úspěchy a snažíme se, aby se všichni naši zaměstnanci cítili úspěšně a spokojeně.

Od našich zaměstnanců očekáváme

 • profesionalitu
 • vysoké pracovní nasazení
 • znalost anglického jazyka (u vybraných pozic)
 • schopnost pracovat individuálně i v týmu
 • flexibilitu
 • kreativitu
 • schopnost ztotožnit se s firemní kulturou
 • mobilitu

S takovými lidmi se rádi setkáme a nabízíme jim zajímavé a perspektivní uplatnění.

AŽD Praha Vám umožní a nabídne

 • kontakt se špičkovými technologiemi
 • příležitost pro osobní rozvoj a kariérový růst
 • práci na důležitých a náročných úkolech (včetně významných stavebně montážních zakázek)

Zaměstnanecké výhody

Společnosti AŽD Praha záleží na spokojenosti svých zaměstnanců a proto jim poskytuje i řadu zaměstnaneckých výhod. Mezi zaměstnanecké výhody patří:

 • zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně
 • u vývojových pracovníků a projektantů pružnou pracovní dobu
 • dovolenou prodlouženou o jeden týden nad základní výměr
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na stravování
 • úhrada nákladů na rehabilitaci a ozdravné pobyty
 • příspěvky na zvýšení kvalifikace pro potřeby společnosti
 • další příspěvky a výhody, vyplývající z kolektivní smlouvy a zásad pro čerpání fondu péče o zaměstnance