Politika společnosti

Vizí managementu organizace je realizace stále náročnějších investičních celků, zavádění nových technologií, trvalý růst a stabilita organizace, vysoce profesionální tým zaměstnanců, aktivní komunikace se zákazníkem a dodavateli a dokonalá kvalita realizovaných staveb.

Tyto vize jsou ukotveny v zásadách Politiky společnosti a vztahují se ke kvalitě, ochraně životního prostředí, bezpečnosti informací, bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců.