Compliance program

Compliance program

Základními hodnotami naší společnosti jsou jednoznačně bezpečnost a spolupráce.

Všichni společně usilujeme o společensky odpovědné vedení společnosti, při kterém se řídíme všeobecně platnými etickými a morálními zásadami jako jsou integrita, poctivost a respekt.

Tyto hodnoty jsou reprezentované principy chování jak společnosti, tak i jejich jednotlivých zaměstnanců, projevující se v postojích a projevech v oblastech jako jsou boj proti korupci a praní špinavých peněz, férové hospodářské soutěže, ochrany informací, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a dalších. Pravidla pro dodržování hodnot jsou stanovena pro celou společnost a její zaměstnance jednotně.

Při jednání navenek s našimi partnery na trhu se chováme právně konformně, v plném souladu se zákony a pravidly férové hospodářské soutěže. Podporujeme etické podnikání jako takové. Uvědomujeme si, že směšování soukromých a obchodních zájmů může ve svém důsledku vést ke konfliktu zájmů, a z toho důvodu jej rovněž odmítáme.

Markéta Bartony
Compliance officer
etika‌‌M‌‌azd.cz